OdborníciNovinky pre odborníkovVývoj kriminality u drogovo závislých osôb na dlhodobej substitučnej liečbe

Vývoj kriminality u drogovo závislých osôb na dlhodobej substitučnej liečbe

Šesťročné sledovanie osôb závislých od opiátov, ktoré užívali substitučnú liečbu v štúdii PREMOS, ukázalo významné zníženie kriminality, a to tak trestných činov po požití drogy, ako aj krádeží a lúpežných prepadnutí.

Osoby závislé od opiátov majú nielen zvýšenú morbiditu a mortalitu, ale aj vysoké riziko trestných činov. V prospektívnej longitudinálnej šesťročnej klinickej štúdii PREMOS bola hodnotená kriminalita a trestné stíhanie osôb závislých od opiátov pred začatím štúdie a v poslednom roku sledovania. Do štúdie bola zaradená reprezentatívna vzorka 2 694 drogovo závislých osôb. Kriminalita bola hodnotená podľa podrobného dotazníka pre lekárov aj pre pacienta a podľa skóre EuropASI, a to pri vstupe do štúdie a po 6 rokoch substitučnej liečby.

Na konci štúdie boli získané relevantné údaje o kriminalite od 1 147 pacientov. Väčšina z nich (84,5 %) bola pred začatím štúdie odsúdená na pokutu alebo trest odňatia slobody. Najčastejšou príčinou boli trestné činy pod vplyvom drogy (u 66,8 % pacientov), krádeže (u 49,1 % pacientov) a násilné prepadnutia (u 22,0 % pacientov). Pri hodnotení kriminality po 6 rokoch substitučnej terapie klesol podiel pacientov, ktorí sa podľa vyplnených dotazníkov dopustili v poslednom roku pred vyšetrením trestného činu, na 17,9 %. Podobný pokles, z 1,52 pri vstupe do štúdie na 0,98, bol po 6 rokoch substitučnej liečby zistený aj pri položke „problémy so zákonom“ v skóre EuropASI.

Táto dlhodobá štúdia ukázala, že substitučná liečba vedie k významnému poklesu kriminality u osôb závislých od opiátov, čo je prínos, ktorý treba pripočítať k zdravotným účinkom substitučnej liečby.

(zza)

Zdroj: Soyka M., Träder A., Klotsche J., et al. Criminal Behavior in Opioid-Dependent Patients Before and During Maintenance Therapy: 6-year Follow-Up of a Nationally Representative Cohort Sample. J Forensic Sci. 2012 Jul 30; doi: 10.1111/j.1556-4029.2012.02234.x. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci