OdborníciNovinky pre odborníkovToxicita nadmerných dávok buprenorfínu u detí

Toxicita nadmerných dávok buprenorfínu u detí

O nežiaducich účinkoch predávkovania bupreforfínom u dospelých sa vie pomerne veľa. Omnoho menej informácií je však o užití nadmerných dávok tohto lieku deťmi. Toto informačné okno sa pokúsili napraviť americkí vedci z University of Maryland School of Pharmacy, ktorí svoju prácu publikovali v odbornom medicínskom časopise Pediatrics.

Predávkovanie u detí

O predávkovaní detí buprenorfínom existuje iba málo ucelených informácií. Buprenorfín, ktorý sa používa v substitučnej liečbe závislosti od opiátov a liekov proti bolesti, totiž deťom nie je rutinne predpisovaný. Vedci z marylandskej univerzity preto urobili výskum, v ktorom sa pokúsili zmapovať početnosť a najčastejšie nežiaduce účinky požitia nadmerných dávok buprenorfínu deťmi. Štúdia prebiehala ako retrospektívna v období medzi novembrom 2002 a decembrom 2005 a sledovala užitie buprenorfínu u detí mladších ako šesť rokov. Pacienti, ktorých nebolo možné ďalej sledovať alebo ktorí požili viac látok než len buprenorfín, boli zo štúdie vylúčení. Výsledky boli takéto.

Deti po otrave

Kritériá štúdie splnilo celkom 86 malých pacientov. U 54 detí, u ktorých došlo k otrave, boli klinické príznaky takéto: u 55 % sa prejavila ospalosť alebo otupenosť, u 21 % zvracanie, 21 % malo miózu, 7 % útlm dýchania. Častá bola aj podráždenosť, bledosť a kóma. Našťastie však nedošlo k žiadnemu úmrtiu.

Priemerný čas nástupu nežiaducich účinkov po požití bol 64 minút, pričom najrýchlejšie sa dostavili po 20 minútach a najneskôr po troch hodinách. Čas trvania klinických účinkov bol v 11 % prípadov 2 hodiny, 2 až 8 hodín v 59 % prípadov, 8 až 24 hodín v 26 % a viac ako 24 hodín trvali príznaky u 4 % pacientov.

Aká dávka rozhoduje?

U detí, ktoré užili 2 mg a viac buprenorfínu, bola omnoho väčšia pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov. Pri požití viac než 4 mg sa nežiaduce účinky prejavili u všetkých malých pacientov. Pri požití dávky pod 4 mg sa však u žiadneho z pacientov nevyvinul život ohrozujúci stav. Z 22 detí, ktorým bol podávaný ako antidotum naloxon, malo kladnú odpoveď na túto medikáciu 15.

Zhrnutie štúdie

Predávkovanie buprenorfínom je deťmi pomerne dobre znášané. Závažné poruchy nervového systému či respiračná depresia sa totiž vyskytli iba v 7 % prípadov. Napriek tomu by však všetky deti, ktoré buprenorfín buď prehltli, alebo vstrebali po olizovaní, mali byť prijaté aspoň na šesťhodinové pozorovanie. Ako liek na zvrátenie respiračnej depresie je možné použiť naloxon.

(kam)

Zdroj: Hayes B. D. et al.: Toxicity of buprenorphine overdoses in children, Pediatrics. 2008 Apr; 121 (4): e782–6.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci