OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba znižuje riziko prenosu infekcie HIV u injekčných narkomanov

Substitučná liečba znižuje riziko prenosu infekcie HIV u injekčných narkomanov

Udržiavacia substitučná liečba závislosti od opiátov znižuje riziko prenosu HIV u osôb, ktoré užívajú injekčné drogy, a to o viac než polovicu. Ide o výsledky britskej metaanalýzy 9 publikovaných aj nepublikovaných štúdií zahŕňajúcich celkovo 23 608 pacientorokov sledovania.

Cieľom autorov bolo kvantitatívne opísať vplyv substitučnej liečby závislosti od opiátov na prenos infekcie HIV u injekčných narkomanov. Vyhľadali všetky štúdie publikované do roku 2011 vo všetkých jazykoch aj nepublikované štúdie, ktorých autori boli kontaktovaní. Zaradených bolo 12 publikovaných a 3 nepublikované štúdie. Aj napriek heterogenite medzi štúdiami bolo hromadnú analýzu možné vykonať u 9 z nich. Ako substitučná liečba bol vo všetkých štúdiách podávaný metadón.

Počas 23 608 pacientorokov sledovania došlo k 819 prípadom incidentnej infekcie HIV. Substitučná liečba viedla k zníženiu rizika vzniku infekcie HIV o 54 % (pomer rizík 0,46, 95 % interval spoľahlivosti [CI] 0,32 – 0,67, p < 0,001). Dôkazy o väčšom prínose dlhodobejšej substitučnej liečby boli slabé. Výsledky tejto štúdie môžu byť ovplyvnené aj zmenou správania a motiváciou osôb, ktoré sa rozhodnú pre substitučnú liečbu závislosti od opiátov.

(zza)

Zdroj: Macarthur G. J., Minozzi S., Martin N., et al. Opiate substitution treatment and HIV transmission in people who inject drugs: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2012 Oct 3; 345: e5945; doi: 10.1136/bmj.e5945.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí