OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba znižuje pravdepodobnosť HIV infekcie

Substitučná liečba znižuje pravdepodobnosť HIV infekcie

Perorálna substitučná liečba u užívateľov opiátov znižuje rizikové správanie spojené s užívaním drog s vysokým rizikom prenosu HIV, ale už menší efekt má na riziká spojené so sexuálnym životom.

Intravenózni užívatelia drog sú vzhľadom na kolektívne používanie injekčných striekačiek a tiež vzhľadom na svoje sexuálne správanie náchylní na HIV infekciu aj na ďalšie krvou prenosné vírusové ochorenia. Tento prehľad publikovaný v Cochrane Database of Systematic Reviews posudzoval originálne štúdie, ktoré vykazovali frekvenciu alebo prevalenciu rizikového správania alebo informácie o HIV infekcii spojenej so substitučnou liečbou opiátovej závislosti. Cieľom bolo posúdiť mieru, do akej môže perorálna substitučná liečba zabrániť prenosu HIV infekcie.

Do metaanalýzy bolo zaradených 38 štúdií, na ktorých sa zúčastnilo celkovo 12 400 pacientov. Väčšinou šlo o deskriptívne štúdie alebo randomizačný proces nekorešpondoval so získanými dátami a veľa štúdií bolo zaťažených vysokým rizikom biasu. Štúdie však konzistentne preukazovali, že perorálna substitučná liečba opiátovej závislosti s využitím metadónu alebo buprenorfínu je spojená so štatisticky významným znížením ilegálneho užívania opiátov, injekčnej aplikácie a zdieľania injekčných striekačiek a ďalších „pomôcok“. To súvisí aj s redukciou užívateľov drog uvádzajúcich sex s viacerými partnermi alebo sex za drogy či peniaze, menší vplyv bol však preukázaný na použitie prezervatívu. Zdá sa, že obmedzenia rizikového správania spojeného s užívaním drog má priamu súvislosť so znížením počtu prípadov HIV infekcie.

Vzhľadom na vysoké riziko biasu a rozdielnosti v mnohých aspektoch medzi jednotlivými štúdiami nebolo možné presne posúdiť rozsah redukcie transmisie nákazy. Je však zrejmé, že orálna substitučná liečba obmedzuje rizikové správanie a tým aj pravdepodobnosť HIV infekcie medzi intravenóznymi užívateľmi opiátov zaradenými do programu substitučnej liečby.

(hak)

Zdroj: Gowing L., Farrell M. F., Bornemann R., Sullivan L. E., Ali R. Oral substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 8. Art. No.: CD004145. DOI: 10.1002/14651858.CD004145.pub4


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta