OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba znižuje kriminalitu osôb závislých od opioidov

Substitučná liečba znižuje kriminalitu osôb závislých od opioidov

Podľa fínskej retrospektívnej štúdie zahŕňajúcej 169 osôb závislých od opioidov znižuje substitučná liečba kriminálnu činnosť (počet odsúdení celkovo, počet odsúdení za zneužívanie drog a počet odsúdení za majetkové trestné činy). Zdá sa, že spolu so znížením užívania nezákonných opioidov, rizika infekcie HIV a ďalších krvou prenosných infekcií ide o ďalší prínos substitučnej liečby.

Táto observačná štúdia bola zameraná priamo na vplyv substitučnej liečby na kriminálnu činnosť pacientov. Zaradení boli všetci pacienti, ktorí vstúpili do programu substitučnej liečby z dôvodu odvykania závislosti od opioidov v Helsinskej centrálnej univerzitnej nemocnici v rokoch 2000 až 2005. Súčasťou programu bola aj psychiatrická a psychosociálna podpora. Pacienti boli sledovaní 18 mesiacov a údaje o kriminálnej činnosti boli získané z registra odsúdených v období 3 rokov pred začatím a po začatí liečby.

Bolo zistené významné zníženie počtu kriminálnych činov pri substitučnej liečbe. Výsledky boli podobné pri celkovom počte odsúdení, odsúdení za zneužívanie drog a majetkových trestných činov. Počet násilných trestných činov a šoférovania pod vplyvom návykovej látky bol príliš nízky a nebol zistený pokles ich výskytu počas liečby. Najlepšie výsledky dosiahli pacienti, ktorí boli súčasne závislí od amfetamínu. Pohlavie, vek, ďalšie závislosti, psychiatrické ochorenia a odstúpenie od liečby mali na výsledky len minimálny vplyv.

Táto štúdia ukázala zníženie kriminálnej činnosti osôb závislých od opioidov pri substitučnej liečbe, čo sa javí ako ďalší prínos tohto spôsobu liečby závislosti.

(zza)

Zdroj: Vorma H., Sokero P., Aaltonen M., et al. Participation in opioid substitution treatment reduces the rate of criminal convictions: Evidence from a community study. Addict Behav. 2013 Jul; 38 (7): 2313–6. doi: 10.1016/j.addbeh.2013.03.009. Epub 2013 Mar 22.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci