OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba s buprenorfínom môže zabrániť získanému syndrómu dlhého intervalu QT pozorovanému pri metadóne

Substitučná liečba s buprenorfínom môže zabrániť získanému syndrómu dlhého intervalu QT pozorovanému pri metadóne

Do nemocnice bol prijatý 52-ročný muž s anamnézou abúzu intravenózne aplikovaných drog so synkopou vyvolanou torsades de pointes. Dva dni pred hospitalizáciou užil metadón. Elektrokardiografické vyšetrenie (EKG) ukázalo predĺžený interval QT (600 ms) a ďalšie monitorovanie potvrdilo opakované epizódy torsades de pointes. Bola stanovená diagnóza syndrómu dlhého intervalu QT s torsades de pointes vyvolaným bradyarytmiou. Metadón bol vysadený a po 2 týždňoch došlo k normalizácii intervalu QT.

U tohto pacienta bolo vysoko pravdepodobné ďalšie užívanie metadónu a implantácia kardiovertera-defibrilátora alebo pacemakera predstavovala riziko z dôvodu potenciálnej infekcie pri intravenóznom zneužívaní drog. Preto bola nutná alternatívna substitučná liečba závislosti od opioidov. Pacient bol odporučený na rehabilitačnú kliniku a začalo sa uňho so substitučnou liečbou kombináciou buprenorfín/naloxon. Pri tejto liečbe zostala dĺžka intervalu QT normálna.

Táto kazuistika dokazuje, že buprenorfín, agonista opioidných receptorov, pri ktorom sa popísalo nižšie riziko získaného syndrómu dlhého intervalu QT, môže byť pri substitučnej liečbe závislosti od opioidov bezpečnejšou alternatívou než metadón.

(zza)

Zdroj: De Jong I. M., de Ruiter G. S. Buprenorphine as a safe alternative to methadone in a patient with acquired long QT syndrome: a case report. Neth Heart J. 2013 May; 21 (5): 249–52; doi: 10.1007/s12471-011-0073-9.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Poruchy imunity