OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba pri odvykaní závislosti od opioidov zvyšuje úspech terapie chronickej hepatitídy C

Substitučná liečba pri odvykaní závislosti od opioidov zvyšuje úspech terapie chronickej hepatitídy C

Substitučná liečba by mohla byť vhodným rámcom pre liečbu chronickej hepatitídy C (CHC) u pacientov závislých od injekčného podávania opioidov. Retrospektívna švajčiarska štúdia ukázala vysoký podiel dodržiavania antivírusovej liečby a dosiahnutie virologickej odpovede u pacientov, ktorí užívali túto substitučnú liečbu v primárnej starostlivosti.

Vysoký výskyt CHC u osôb závislých od injekčného podávania drog a zlé dodržiavanie režimu antivírusovej liečby zo strany týchto pacientov priviedli autorov štúdie k myšlienke, že podávanie substitučnej liečby pri odvykaní závislosti od opioidov by mohlo byť dobrou motiváciou pre dodržiavanie antivírusovej terapie. Vykonali retrospektívnu analýzu záznamov pacientov s CHC, ktorí užívali substitučnú liečbu z dôvodu odvykania závislosti od opioidov dlhšie než 3 mesiace. Išlo o pacientov jedného praktického lekára v Zürichu liečených v rokoch 2002 – 2008.

Do štúdie bolo zahrnutých 85 pacientov vo veku 35 – 44 rokov, z ktorých 61 % tvorili muži. V liečbe CHC bol podávaný pegylovaný interferon a ribavirín. Hodnotené bolo užívanie antivírusovej liečby a dosiahnutie úplnej virologickej odpovede definovanej ako nedetegovateľná RNA vírusu hepatitídy C za 6 mesiacov po ukončení antivírusovej liečby.

Antivírusová liečba bola začatá u 35 pacientov (41,2 %). Títo pacienti užívali substitučnú liečbu priemerne 55 mesiacov (35 – 110 mesiacov), zatiaľ čo zostávajúci pacienti bez antivírusovej liečby iba 24 mesiacov (9 – 46 mesiacov; p < 0,001). Dlhšie užívanie substitučnej liečby štatisticky významne ovplyvnilo dodržiavanie antivírusovej liečby aj po úprave na potenciálne zavádzajúce faktory. Trvalá virologická odpoveď bolo dosiahnutá u 25 pacientov (71 %).

Motiváciu osôb so substitučnou liečbou z dôvodu odvykania závislosti od opioidov možno využiť na liečbu CHC, ktorej výskyt je u týchto osôb vysoký.

(zza)

Zdroj: Seidenberg A., Rosemann T., Senn O. Patients receiving opioid maintenance treatment in primary care: successful chronic hepatitis C care in a real world setting. BMC Infect Dis. 2013 Jan 8; 13 (1): 9. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cílená biologická léčba