OdborníciNovinky pre odborníkovSubstitučná liečba buprenorfínom v komunitnom centre

Substitučná liečba buprenorfínom v komunitnom centre

Americkí autori urobili túto deskriptívnu analýzu na základe preskúmania záznamov prvých 78 klientov, ktorí v čase júl 2010 až august 2011 podstúpili substitučnú liečbu buprenorfínom v komunitnom centre. Užívanie buprenorfínu a opioidov bolo zisťované podľa toxikologického rozboru moču odobratého raz týždenne u klientov, ktorí pokračovali v liečbe.

Výsledky ukázali, že priemerne bol počet týždňov, keď klienti neužili žiadne opioidy, 83 % a počet týždňov, keď dodržiavali liečbu buprenorfínom, 95 %. Ak boli chýbajúce alebo neznáme údaje z rozboru moču započítané ako prípady s pozitivitou na heroín a negativitou na buprenorfín, predstavoval priemerný počet týždňov bez opioidov 60 % a s dodržiavaním liečby buprenorfínom 74 %. Na ambulantnú substitučnú liečbu v rámci primárnej starostlivosti úspešne prestúpilo 49 % klientov.

Substitučná liečba buprenorfínom sa javí ako vhodná na odvykanie závislosti od opioidov aj v komunitných centrách.

(zza)

Zdroj: Daniels A. M., Salisbury-Afshar E., Hoffberg A. A Novel Community-Based Buprenorphine Program: Client Description and Initial Outcomes. J Addict Med. 2014 Jan 3. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR