OdborníciNovinky pre odborníkovSkúsenosti pacientov so supervízovaným a nesupervízovaným podaním pri substitučnej liečbe závislosti od opioidov

Skúsenosti pacientov so supervízovaným a nesupervízovaným podaním pri substitučnej liečbe závislosti od opioidov

Britská štúdia priniesla výsledky prvého kvalitatívneho porovnania substitučnej liečby závislosti od opioidov pod odborným dohľadom a bez dohľadu z pohľadu pacienta i zdravotníkov.

Zahrnutá bola vzorka 29 osôb z 293 účastníkov randomizovanej kontrolovanej štúdie závislých od opioidov so substitučnou liečbou metadónom alebo buprenorfínom zo 4 centier protidrogovej liečby v Anglicku. Intervencie a terapeutické skupiny prebiehali pod vedením medziodborového tímu.

Výsledky ukázali, že pacienti akceptovali substitučnú liečbu pod dohľadom, aj keď to pre nich znamenalo praktické obmedzenia, obmedzenia súkromia a určité stigmy. Títo pacienti oceňovali najmä zavedenie každodenného pravidelného režimu bez užívania nelegálnych drog na začiatku liečby. No dôležitá pre nich bola aj možnosť ustúpenia od liečby pod dohľadom.

Pacienti so substitučnou liečbou bez dohľadu oceňovali predovšetkým dôveru, ktorej sa im dostalo, a pocit odmeny, ktorý im tento spôsob liečby prinášal.

Lekári boli so substitučnou liečbou pod dohľadom spokojní, oceňovali predovšetkým nižšie riziko pre pacientov, ale vyjadrili tiež obavu, že v určitej malej skupine závislých môže liečba pod dohľadom prebiehať zbytočne dlho.

Substitučná liečba závislosti od opioidov pod dohľadom je v Spojenom kráľovstve štandardnou praxou. Táto štúdia priniesla dôležitý pohľad pacienta na tento spôsob liečby v porovnaní s terapiou bez dohľadu a ukázala, že veľký význam má flexibilné a primerane včasné ukončenie dohľadu.

(zza)

Zdroj: Notley C., et al. Regaining control: The patient experience of supervised compared with unsupervised consumption in opiate substitution treatment. Drug Alcohol Rev. 2014 Jan; 33 (1): 64 – 70; doi: 10.1111/dar.12079


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta