OdborníciNovinky pre odborníkovSexuálna dysfunkcia je častejšia pri substitučnej liečbe metadónom než pri buprenorfíne

Sexuálna dysfunkcia je častejšia pri substitučnej liečbe metadónom než pri buprenorfíne

Metaanalýza 16 štúdií zahŕňajúca 1 570 osôb so substitučnou liečbou z dôvodu závislosti od opioidov ukázala, že výskyt sexuálnej dysfunkcie u mužov je častejší pri podávaní metadónu než pri substitučnej liečbe buprenorfínom.

Metadón sa veľa rokov užíva ako účinná udržiavacia terapia v liečbe závislosti od opioidov. Jedným z najčastejšie uvádzaných nežiaducich účinkov je sexuálna dysfunkcia. Autori tejto metaanalýzy sa pokúsili porovnať výskyt sexuálnej dysfunkcie pri substitučnej liečbe metadónom a buprenorfínom.

Zahrnuli relevantné štúdie publikované do konca roku 2012 z databázach Pubmed, OVID a Embase. Hromadná prevalencia sexuálnej dysfunkcie u mužov, ktorí užívali metadón, bola v tejto metaanalýze 52 %. Výskyt tohto nežiaduceho účinku pri metadóne a buprenorfíne porovnávali iba 4 štúdie. Ukázali významne vyššiu incidenciu sexuálnej dysfunkcie u mužov pri užívaní metadónu v porovnaní s buprenorfínom (pomer šancí [OR] = 4,01, 95 % interval spoľahlivosti [CI] 1,52 – 10,55, p = 0,0049).

Podľa výsledkov tejto štúdie je možné mužom, u ktorých sa objaví sexuálna dysfunkcia pri substitučnej liečbe metadónom, odporučiť buprenorfín.

(zza)

Zdroj: Yee A., Loh H. S., Hisham Hashim H. M., et al. The Prevalence of Sexual Dysfunction among Male Patients on Methadone and Buprenorphine Treatments: A Meta-Analysis Study. J Sex Med. 2014 Jan; 11 (1): 22 – 32; doi: 10.1111/jsm.12352. Epub 2013 Oct 28.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba