OdborníciNovinky pre odborníkovRetrospektívne hodnotenie pacientov, ktorí prešli z buprenorfínu na kombináciu buprenorfín-naloxón

Retrospektívne hodnotenie pacientov, ktorí prešli z buprenorfínu na kombináciu buprenorfín-naloxón

Vo Fínsku je buprenorfín jedným z najviac zneužívaných opiátov. V snahe vyriešiť tento problém začalo mnoho tamojších liečebných zariadení prevádzať svojich pacientov z buprenorfínu na kombináciu buprenorfín-naloxón. Buprenorfín v kombinácii s naloxónom je určený na sublinguálne použitie a je nezneužiteľný žilovo, pretože antidotum opiátov pri intravenóznom podaní vedie k eliminácii účinku opiátu. Sublinguálne sa naloxón nevstrebáva.

Metodika štúdie

Do popisovanej retrospektívnej štúdie boli zahrnuté výsledky spolu 64 pacientov závislých od opioidov, ktorým bola poskytovaná odvykacia liečba v piatich rôznych zariadeniach. Pacienti boli prevedení z liečby len buprenorfínom na liečbu obsahujúcu kombináciu buprenorfínu a naloxónu. Kritériami pre prijatie do štúdie boli dlhodobá závislosť od opioidov a vek nad 18 rokov. Pacienti navyše museli užívať aspoň jeden mesiac len buprenorfín v minimálnej dávke 12 mg/deň.

Výsledky štúdie

Spolu bolo v tejto štúdii sledovaných 64 pacientov s priemerným vekom 29 rokov a zhruba šesťročnou závislosťou od opiátov. Počas sledovaného štvortýždňového obdobia jeden pacient prerušil odvykaciu liečbu a traja boli prevedení späť na samotný buprenorfín. Jeden z nich kvôli nežiaducim účinkom a ďalší dvaja kvôli nedostatku spolupráce. Zvyšných 60 pacientov však postúpilo do ďalšej, štvormesačnej fázy štúdie.

Počas nasledujúcich štyroch mesiacov tzv. follow-up obdobia bola u viac než polovice pacientov liečba prerušená, prípadne boli presunutí do iných liečební bez možnosti spracovania výsledkov alebo prevedení na iné preparáty. Iba zvyšných 26 subjektov naďalej pokračovalo v liečbe kombinovaným preparátom. Medzi hlavné dôvody na zmenu alebo prerušenie liečby bolo intravenózne zneužitie buprenorfínu, užívanie iných drog, nežiaduce účinky a nespokojnosť pacientov s kombinovaným preparátom.

Samotní pacienti boli so zmenou liečby vo väčšine prípadov spokojní. Iba tí, ktorí chceli substitučnú liečbu využívať na opätovné zneužívanie drog, spokojní neboli. Ako sami uviedli, po injekčnej aplikácii kombinovaného preparátu buprenorfínu s naloxónom necítili žiadne uspokojenie alebo eufóriu ako po aplikácii samotného buprenorfínu. Táto aplikácia so sebou tiež pre pacientov prinášala pomerne zlé skúsenosti.

Čo zo štúdie vyplynulo?

Autori štúdie odporúčajú, aby prevedenie zo samotného buprenorfínu na kombinovaný preparát bolo najprv starostlivo prerokované a naplánované vopred so samotnými pacientmi. Tých je po prevedení potrebné taktiež pravidelne sledovať z hľadiska nežiaducich účinkov. Riziko intravenózneho zneužívania buprenorfínu v kombinovanom preparáte je nízke, pretože neprítomnosť eufórie narkomanov odradí.

(kam)

Zdroj: Simojoki k. et al.: A retrospective evaluation of patients switched from buprenorphine (Subtex) to the buprenorphine/naloxone combination (Suboxone): Subst Abuse Treat Prev policy. 2008 Jun 17;3:16.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí