OdborníciNovinky pre odborníkovPrecitlivenosť na opiáty sa dá liečiť sublingválnou desenzitizáciou buprenorfínom

Precitlivenosť na opiáty sa dá liečiť sublingválnou desenzitizáciou buprenorfínom

Pri podaní opioidov sa objavuje precitlivenosť (hypersenzitivita) spôsobená priamou aktiváciou žírnych buniek alebo bazofilov. Hypersenzitívna reakcia na opioidy veľmi sťažuje liečbu závislosti. Reakcie na buprenorfín boli hlásené v mnohých klinických štúdiách. Najčastejšími prejavmi boli rush, svrbenie a žihľavka, omnoho menej  bronchospazmus, angioedém alebo anafylaktický šok. Po metadóne a hydrokodóne sa objavuje nauzea a zvracanie, po oxykodóne k zvracaniu pribúda žihľavka.

Sublingválna forma má dôležité výhody

Buprenorfín (Subutex) je dostupný v niekoľkých formách, zvlášť sublingválnej a intravenóznej. Injekčná aplikácia je však riziková z dôvodu prenosu najrôznejších infekčných ochorení a z dôvodu možnej prítomnosti ďalších prísad, ktoré často alergizujú (napr. škrob). Pri prehltnutí je Subutex prakticky neúčinný, a navyše môže spôsobiť podráždenie žalúdka. Preto sa sublingválna forma ukazuje ako veľmi výhodná. Veľmi dobre sa vstrebáva z dutiny ústnej, takže rozpustením látky pod jazykom dochádza za 5 – 10 minút k jeho vstrebaniu. Maximálny účinok dosahuje za 1,5 hodiny.

Sublingválne podanie buprenorfínu s cetirizínom

Teraz sa objavil prvý hlásený pokus o úspešnú sublingválnu desenzitizáciu pomocou spoločného podávania buprenorfínu a cetirizínu. U dvadsaťjedenročnej závislej pacientky s pôvodne vážnymi anafylaktoidnými reakciami po podaní akéhokoľvek opioidného prípravku bol dokonca dosiahnutý osemmesačný stav remisie.

 Postup a výsledky boli nasledujúce:

  • Komerčne vyrábané 2 mg tablety Subutexu boli rozpustené v sterilnej vode.

  • Pretože neexistujú žiadne dáta o stabilite buprenorfínu v roztoku, bol roztok pripravovaný tesne pred podaním pacientke, a tým sa minimalizovalo riziko poklesu účinku.

  • Nasledovala premedikácia 10 mg cetirizínu.

  • Pacientka dostávala postupne rastúcu dávku buprenorfínu sublingválne každých 30 minút.

  • Cieľová dávka buprenorfínu bola 2 mg 2× denne, spolu s 10 mg cetirizínu 1× denne.

 Úspešná desenzitizácia precitlivenosti na opioidy vrátane buprenorfínu je veľkým prísľubom do budúcnosti, pretože nebola doposiaľ hlásená. Počas substitučnej liečby nebola hlásená nežiaduca interakcia pri spoločnom podaní buprenorfínu a cetirizínu. Precitlivenosť na opioidy je sprostredkovaná degranuláciou žírnych buniek, ktorá je indukovaná opioidnými receptormi a je nezávislá od IgE. Úspešný pokus naznačuje, že desenzitizácia žírnych buniek sa deje cestou down-regulácie opioidných receptorov. Táto down-regulácia umožňuje pacientom tolerujúcim takto sublingválny buprenorfín tolerovať aj ďalšie opiáty. Desenzitizácia pomocou buprenorfínu s cetirizínom je tak alternatívou k liečbe ťažkej precitlivenosti na opioidy pomocou nonopioidných analgetík.

 (ercp)

Zdroj: J Allergy Clin Immunol. 2010 Apr; 125 (4): 938–9. Publikováno online 11. 3. 2010.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Žloutenka a její léčba