OdborníciNovinky pre odborníkovPorovnanie terapie prípravkom Suboxone a klonidínom v liečbe opiátovej závislosti

Porovnanie terapie prípravkom Suboxone a klonidínom v liečbe opiátovej závislosti

Problematika liečby opiátovej závislosti je aj v súčasnosti stále aktuálna. V augustovom vydaní časopisu Archives of Psychiatric Nursing jej bola venovaná zaujímavá práca amerických autorov. Išlo o retrospektívnu štúdiu zameranú na zlepšenie kvality starostlivosti, ktorá hodnotila, či terapia prípravkom Suboxone znižuje oproti liečbe klonidínom riziko predčasného ukončenia odvykacej terapie (navzdory lekárskemu odporúčaniu). Na zmieňovanej štúdii sa zúčastnili muži závislí od opiátov vo veku 18 až 55 rokov.

Potrebné dáta boli získané analýzou grafov poskytujúcich údaje všetkých mužov s opiátovou závislosťou, ktorí dobrovoľne nastúpili na odvykaciu liečbu v komunitnom centre v období od 1. júla 2009 do 30. decembra 2009. Chi-kvadrátový test nezávislosti medzi dokončením a nedokončením odvykacej terapie bol vyhodnotený ako signifikantný s 5 % kritickou hladinou významnosti pre terapiu prípravkom Suboxone (P = 0,027).

Na základe týchto zistení sa vtedy autorom podarilo preukázať, že terapia s prípravkom Suboxone viedla v porovnaní s klonidínom k zníženiu výskytu predčasného ukončenia opiátovej detoxikácie.

(mik)

Zdroj: Steele A., Cunningham P. A comparison of suboxone and clonidine treatment outcomes in opiate detoxification. Arch Psychiatr Nurs. 2012 Aug; 26 (4): 316–23; doi: 10.1016/j.apnu.2011.10.006


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba