OdborníciNovinky pre odborníkovPorovnanie dlhodobej a krátkodobej liečby buprenorfínom a naloxonom u mladistvých závislých od opiátov

Porovnanie dlhodobej a krátkodobej liečby buprenorfínom a naloxonom u mladistvých závislých od opiátov

Najmä užívanie heroínu, ale aj iných opiátov medzi mladistvými v posledných rokoch vzrastá. Obvyklou liečbou je detoxikácia a konzultácie. Liečba trvá týždne až mesiace, či už prebieha ambulantne, alebo počas hospitalizácie. Mnoho kliník sa striktne drží tohto tradičného prístupu a nezaviedlo liečbu opioidnými antagonistami. Počet relapsov je však pri tomto tradičnom prístupe stále vysoký. Predpokladá sa, že posilnenie liečby o ďalšiu medikáciu môže byť omnoho účinnejšie.

Cieľom štúdie bolo zhodnotiť účinnosť predĺženej liečby buprenorfínom v kombinácii s naloxonom v porovnaní s krátkou detoxikačnou liečbou. Buprenorfín je parciálny opioidný μ-antagonista. Už v minulosti bola preukázaná jeho účinnosť, ale väčšinou u dlhodobo závislých dospelých.

Klinická štúdia prebiehala od roku 2003 do roku 2006 a zúčastnilo sa jej 152 pacientov vo veku od 15 do 21 rokov. Tí boli randomizovaní do dvoch skupín – v prvej absolvovali pacienti 12 týždňov liečby buprenorfínom s naloxonom, v druhej 14-dňovú detoxikačnú liečbu. Pacienti v prvej skupine dostávali až 24 mg buprenorfínu a naloxonu (v pomere 4:1) do 9. týždňa a potom bola dávka postupne znižovaná až do 12. týždňa. Pacienti v druhej skupine dostávali až 14 mg buprenorfínu–naloxonu a postupne im bola dávka znižovaná do 14. dňa. Obe skupiny absolvovali súčasne s medikamentóznou liečbou dvakrát týždenne konzultácie ako individuálne, tak skupinové.

Výsledky boli hodnotené v priebehu liečby a v 6., 9. a 12. mesiaci po skončení liečby podľa nálezu opiátov v moči. Pacienti, ktorí podstúpili krátkodobú detoxikačnú liečbu, mali častejšie pozitívny test na opioidy než skupina pacientov z krátkodobej liečby. Pacienti, ktorí podstúpili krátkodobú liečbu, tiež uvádzali následné častejšie užívanie kokaínu. Obe skupiny však nevykazovali rozdiely v užívaní alkoholu a marihuany.

Predĺžená liečba buprenorfínom s naloxonom prináša lepšie výsledky v porovnaní s krátkodobou detoxikačnou liečbou najmä v priebehu liečby. Bude však nevyhnutný ďalší výskum týkajúci sa bezpečnosti tejto liečby a jej trvania u mladistvých osôb závislých od opiátov.

(jos)

Zdroj: George E. Woody, Sabrina A. Poole, Geetha Subramaniam, et al.: Extended vs. Short-Term Buprenorphin-Naloxone for Treatment of Opioid-Addicted Youth: A Randomized Trial. JAMA, November 5, 2008 – Vol. 300, No 17.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Odvykání kouření