OdborníciNovinky pre odborníkovPodávanie substitučnej liečby možno využiť na konzultáciu o znížení konzumácie alkoholu

Podávanie substitučnej liečby možno využiť na konzultáciu o znížení konzumácie alkoholu

Dve pätiny pacientov, ktorí užívajú substitučnú liečbu pri odvykaní závislosti od opioidov, v nadmernej miere konzumujú alkohol. Iba polovica z nich to však vníma ako rizikové správanie alebo problém. S cieľom lepšieho výsledku substitučnej liečby treba konzumáciu alkoholu u týchto pacientov pravidelne kontrolovať a robiť kroky na jej obmedzenie.

V dvoch centrách poskytujúcich substitučnú liečbu osobám závislým od opioidov v austrálskom Sydney prebehla štúdia, ktorá hodnotila konzumáciu alkoholu u týchto pacientov, faktory súvisiace s nadmernou konzumáciou aj to, ako pacienti konzumáciu alkoholu vnímajú. S 264 osobami so substitučnou liečbou bol urobený dôverný štruktúrovaný rozhovor, v rámci ktorého bola hodnotená konzumácia alkoholu pomocou testu AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) a závislosť od ilegálnych drog pomocou škály Severity of Dependence Scale.

Celkovo 41 % pacientov malo skóre AUDIT ≥ 8, čo znamená nadmernú konzumáciu alkoholu. Iba polovica z nich sa však domnievala, že pijú príliš, alebo pociťovala konzumáciu alkoholu ako problém. U pacientov s nadmernou konzumáciou alkoholu bola častejšie zistená závislosť od ilegálnych drog v posledných 6 mesiacoch. Títo pacienti tiež častejšie uvádzali prekonanú protialkoholickú liečbu a častejšie verili, že vypiť viac než 4 štandardné alkoholické nápoje naraz je bezpečné.

Nadmerná konzumácia alkoholu zvyšuje morbiditu aj mortalitu osôb, ktoré užívajú substitučnú liečbu pri odvykaní od závislosti od opioidov. Pravidelné dochádzanie do centra pre substitučnú liečbu je príležitosťou, ako týchto pacientov vyhľadávať a ako poskytovať krátku, ale pravidelnú cielenú intervenciu s cieľom znížiť konzumáciu alkoholu.

(zza)

Zdroj: Islam M. M., Day C. A., Conigrave K. M., et al. Self-perceived problem with alcohol use among opioid substitution treatment clients. Addict Behav. 2013 Apr; 38 (4): 2018–21.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Revmatické nemoci