OdborníciNovinky pre odborníkovOptimalizácia výhod podávania nesledovaných dávok stabilným drogovo závislým pacientom s udržiavacou liečbou: follow-up randomizovanej štúdie

Optimalizácia výhod podávania nesledovaných dávok stabilným drogovo závislým pacientom s udržiavacou liečbou: follow-up randomizovanej štúdie

Registrácia kombinácie buprenorfínu a naloxonu, ktorá bola vytvorená s cieľom minimalizovať riziko zneužitia, viedla niektoré austrálske orgány so súdnou právomocou k povoleniu liečby stabilných drogovo závislých osôb bez priamej kontroly dávkovania.

Cieľom štúdie bolo porovnať dva prístupy k liečbe: v prvom prípade bola začatá liečba so sledovanými dávkami a potom bol stabilným pacientom umožnený prechod k nesledovaným dávkam. V druhom prípade bola začatá liečba s nesledovanými dávkami, u pacientov, ktorí nedosiahli stabilizáciu, bol indikovaný prechod k sledovanej liečbe. Účinnosť sledovanej a nesledovanej terapie bola kontrolovaná 3 mesiace. Na konci tohto obdobia boli určení klinicky stabilní pacienti, ktorí ďalej pokračovali v nesledovanej terapii. Naopak, klinicky labilní pacienti prešli v ďalšej fáze liečby ku kontrolovaným dávkam. Táto druhá časť liečby trvala opäť 3 mesiace. Primárnym cieľom bolo udržať pacientov v terapii.

Zo 119 randomizovaných pacientov dodržalo trojmesačnú terapiu 70 osôb. Celkom 45 stabilných pacientov bolo vybraných pre nesledovanú terapiu, kontrolované dávky užívalo 25 pacientov. Nestabilní pacienti, určení pre kontrolovanú terapiu, mali väčšiu pravdepodobnosť prerušenia liečby (OR 2,14, 95 % CI 1,09 – 4,19). Z výsledkov ďalej vyplynulo, že pacienti, ktorí začali liečbu so sledovanými dávkami, častejšie pokračovali v ďalšej etape terapie. V 6 mesiacoch sa udržalo v terapii iba 13 pacientov (22 %) s pôvodne nesledovanými dávkami, zatiaľ čo zo skupiny s primárne sledovanými dávkami liečbu dodržalo 22 pacientov (33 %).

Na záver je teda možné povedať, že ústup od nesledovaného dávkovania viedol k značnému oslabeniu liečby. Ak má byť nesledované dávkovanie určené iba pre stabilných pacientov, je vhodnejšie začať liečbu s kontrolovanými dávkami, a až po úspešnej stabilizácii pacienta prejsť na nesledované dávkovanie.

(moa)

Zdroj: Optimising the benefits of unobserved dose administration for stable opioid maintenance patients: follow-up of a randomised trial. Drug Alcohol Depend 2008 Jul 1;96(1–2):183–186. Epub 2008 Apr 18.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Klíšťová encefalitida a očkování