OdborníciNovinky pre odborníkovMôže dlhodobá liečba buprenorfínom/naloxonom zablokovať dopaminergnú aktivitu a potencovať recidívu?

Môže dlhodobá liečba buprenorfínom/naloxonom zablokovať dopaminergnú aktivitu a potencovať recidívu?

V Českej republike sa na liečbu opiátovej závislosti používajú prípravky Subutex a Suboxone, ktorých používanie sa zdá byť veľmi sľubné. Vedci však zistili, že možno existuje zvýšené riziko recidívy závislosti pri chronickom užívaní týchto látok.

Klinické účinky buprenorfínu a naloxonu

S príchodom metadonu a následne i buprenorfínu na pôdu medicíny sa počas terapie podarilo znížiť percento neúspešných priebehov detoxifikácie aj prítomnej túžby pacientov po návrate k droge. Bohužiaľ, zatiaľ sa nepodarilo dosiahnuť rovnaký výsledok v dlhodobej prevencii po samotnom detoxifikačnom procese. Vedci teraz zistili, že relaps závislosti súvisí s hypersenzitivitou dopaminergných receptorov, preto bude najskôr nutné ich v priebehu liečby aktivovať.

Úloha mezolimbického systému

Je dobre známe, že systém odmeny je regulovaný uvoľňovaním dopamínu a následnou interakciou neurotransmiterových väzieb v nucleus accumbens. Hlavné miesto pocitu odmeny sa zdá byť v mezolimbickom systéme mozgu, kde sa okrem dopamínu zúčastňuje na prenose informácie i neurotransmitery serotonín, enkefalín a GABA. Ľudia s vrodenou hypodopaminergnou aktivitou sa snažia stimulovať mezolimbické dopaminergné centrá látkami, ako sú alkohol, opiáty či nikotín.

Pravdepodobný mechanizmus vzniku recidív

I keď je mozgové tkanivo doposiaľ z veľkej časti neprebádaným územím, lekári sa domnievajú, že za recidívami stojí zníženie hustoty dopaminergných receptorov D2 počas liečby, ktoré sú súčasne neznámym mechanizmom hypersenzitívne k účinku dopamínu a jeho agonistov. V štúdii z roku 2010 vedci označili za pôvodcu relapsu gyrus cinguli (presnejšie dACC – dorsal Anterior Cyngulate Cortex), ktorý bol pomocou neuropsychologických a zobrazovacích metód označený za dysfunkčný u osôb s drogovou závislosťou.

I keď prípravky Subutex a Suboxone vykazujú veľmi vysokú úspešnosť v liečbe závislostí, v budúcnosti bude potrebné zmeniť liečebný režim tak, aby sa znížil počet recidív po detoxikačnej liečbe. K tomu je však najprv potrebný postup na poli neurobiológie, ktorá musí zistiť, ako celý systém pracuje.

(holi)

Zdroj: Kenneth B., et al. Can the chronic administration of the combination of buprenorphine and naloxone block dopaminergic activity causing anti-reward and relapse potential? Mol Neurobiol. 2011 December; 44 (3): 250–268; doi: 10.1007/s12035-011-8206-0


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Zelený zákal