OdborníciNovinky pre odborníkovMnoho lekárov v USA stále nerozumie problému závislosti od opioidov

Mnoho lekárov v USA stále nerozumie problému závislosti od opioidov

Závislosť od opioidov je v očiach väčšiny lekárov v USA skôr psychickým problémom, než chronickým organickým ochorením. Online prieskum prebiehajúci v Spojených štátoch amerických dokázal, že nielen široká verejnosť, ale aj klinici považujú závislosť za niečo, za čo si jej nositelia môžu skôr sami.

Prieskum prebiehal medzi 1 000 náhodne vybranými dospelými a 200 lekármi, ktorí nemali liečbu závislosti ako svoju špecializáciu. Takmer polovica prvej skupiny a tretina druhej uviedli, že závislosť od opioidov je psychické ochorenie. Čo ešte vyplynulo z výskumu?

  • 35 % lekárov priznáva, že toho o závislosti od opioidov príliš veľa nevie.
  • 66 % lekárov si myslí, že nižšie vzdelanie vedie s väčšou pravdepodobnosťou k závislosti.
  • 57 % lekárov uvádza, že malý príjem je jedným z hlavných rizikových faktorov.

Závislosť od opioidov je pritom ochorenie, ktoré môže stretnúť s rovnakou pravdepodobnosťou kohokoľvek. Trpí ním 10 – 12 % americkej populácie, čo je viac než pri diabete (7 %) či rakovine (3 %). Vedúci výskumu doktor Marc Kraus k tomu hovorí: „Lekári cítia, že ide o ochorenie. Myslia si však, že ide skôr o psychologický problém, než o chronické poškodenie mozgu, ako je závislosť od opioidov definovaná Americkou spoločnosťou pre liečbu závislostí. V skutočnosti opioidy vedú k neurofyzikálnym chemickým zmenám mozgu.“

Z výskumov tiež vyplýva, že lekári nevedia, ako sa k závislému pacientovi postaviť.

  • 27 % lekárov si myslí, že lieky pre závislých pacientov môže predpísať akýkoľvek lekár.
  • 31 % lekárov predpokladá, že nepotrebuje certifikát DATA 2000 na liečenie týchto pacientov.
  • 7 % lekárov by radšej týchto pacientov vôbec neliečilo.

Dôvody, prečo niektorí odmietajú poskytnúť starostlivosť závislým, sú príliš veľká administratívna a časová záťaž. Niektorí nechcú, aby sa na ich prax hľadelo ako na drogovú liečebňu. Doktor Kraus potvrdzuje: „Stále chýbajú lekári, ktorí by boli ochotní liečiť závislosť ako akúkoľvek inú chronickú chorobu.“

I keď 71 % opytovaných dospelých a 85 % lekárov uviedlo, že väčšina závislých verí vo víťazstvo nad závislosťou vlastnými silami, 83 % opytovaných a 92 % lekárov súhlasilo s tým, že dlhodobá kombinácia farmák a behaviorálna terapia je pre úspešnú liečbu nevyhnutná. „Médiá a členovia komunít pre závislých by teraz mali verejnosti lepšie vysvetliť, že toto ochorenie môže stretnúť každého a že existujú možnosti medikamentóznej a behaviorálnej liečby, ktoré prinášajú veľmi dobré výsledky,“ zhŕňa problematiku doktor Kraus. 

(jez)

Zdroj: Deborah Brauser. Many Docs Still Don't Understand Opioid Dependence. Publikované 14. júna 2013 na Medscape.com


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba