OdborníciNovinky pre odborníkovLiečba závislosti od opiátov s podávaním buprenorfínu-naloxonu alebo metadónu v čase novej liekovej politiky v Spojenom kráľovstve

Liečba závislosti od opiátov s podávaním buprenorfínu-naloxonu alebo metadónu v čase novej liekovej politiky v Spojenom kráľovstve

V súlade so zmenou politiky liečby drogovej závislosti, ktorá v posledných 5 rokoch prebieha v Spojenom kráľovstve a znamená presun od obyčajného zdôrazňovania nutnosti abstinencie smerom k maximálnej ponuke možností na odvykanie, ukázalo porovnanie účinnosti metadónu a buprenorfínu predpísaných na liečbu závislosti od opiátov vysokú účinnosť tohto postupu pri dosiahnutí abstinencie osôb závislých od heroínu.

V Spojenom kráľovstve sa predpisovanie narkotík v indikácii liečby drogovej závislosti považuje za kľúčový bod na ceste k dosiahnutiu abstinencie. V júni 2012 boli publikované výsledky porovnania účinnosti dvoch najviac predpisovaných substitučných liekov pri liečbe závislosti od opiátov – metadón-hydrochloridu (v perorálnom roztoku) a buprenorfín-naloxonu (v sublingválnych tabletách). Do štúdie bolo zahrnutých 34 osôb závislých od heroínu, u ktorých bolo cieľom liečby znížiť počet dní užívania drogy, a 37 osôb, ktoré už dosiahli krátkodobú abstinenciu, s cieľom prevencie relapsu pravidelného užívania heroínu. Pred zaradením do štúdie užívali všetci účastníci počas 6 mesiacov predpísaný metadón alebo Suboxone a v liečbe pokračovali 8 mesiacov v rámci štúdie.

Po úprave na rad kovariant preukázali obe predpísané narkotiká vysokú účinnosť pri znížení počtu dní užívania heroínu medzi 90. dňom pred zaradením do štúdie a 8. mesiacom ďalšieho sledovania, pričom pri buprenorfín-naloxone bolo toto zníženie podstatne väčšie. Navyše bola pri oboch liekoch zistená vysoká a porovnateľná účinnosť pri prevencii relapsov pravidelného užívania heroínu u osôb, ktoré pred zaradením do štúdie dosiahli krátkodobú 90-dňovú abstinenciu. Abstinenciu počas 8 mesiacov sledovania dodržalo 91,9 % týchto osôb (34 z 37).

Napriek tomu, že išlo o malé nerandomizované porovnanie, sú zistené výsledky veľmi sľubné, a aj keď ich bude nutné overiť vo väčšej randomizovanej štúdii, ukazujú smer, ktorým by sa mala uberať stratégia liečby závislosti od opiátov.

(zza)

Zdroj: McKeganey N., Russell C., Cockayne L. Medically assisted recovery from opiate dependence within the context of the UK drug strategy: Methadone and Suboxone (buprenorphine-naloxone) patients compared. J Subst Abuse Treat. 2012 Jun 15. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Odvykání kouření