OdborníciNovinky pre odborníkovKvalitné dôkazy o znížení rizika prenosu HIV u injekčných užívateľov drog boli nájdené iba pri substitučnej liečbe

Kvalitné dôkazy o znížení rizika prenosu HIV u injekčných užívateľov drog boli nájdené iba pri substitučnej liečbe

Injekčná aplikácia drog je významným rizikovým faktorom prenosu HIV a HCV. Britskí autori publikovali v auguste 2013 výsledky prehľadu literatúry venovanej účinnosti rôznych tzv. harm reduction intervencií vo vzťahu k rizikovému správaniu pri injekčnej aplikácii drog a prenose HIV a HCV. Hodnotené intervencie zahŕňali programy výmeny ihiel a striekačiek, substitučnú liečbu závislosti od opioidov, informačný, edukačný a konzultačný servis, program poskytovania injekčného vybavenia a zariadenia na injekčnú aplikáciu pod dohľadom.

Prieskum databáz Medline, Embase, CINAHL, PsychINFO, IBSS a Cochrane Library za obdobie 2000 – 2011 priniesol 25 prác, z ktorých bola v 12 hodnotená úroveň dôkazov ako dobrá. Výsledky všetkých prác priniesli kvalitné dôkazy o tom, že programy výmeny ihiel a striekačiek znižujú rizikové správanie pri injekčnej aplikácii. Kvalita dôkazov o znížení rizika prenosu HIV bola pri tejto intervencii nízka a z hľadiska prenosu HCV boli dôkazy nedostatočné. Pri substitučnej liečbe boli nájdené kvalitné dôkazy o znížení rizikového správania pri injekčnej aplikácii a znížení rizika prenosu HIV a menej kvalitné dôkazy o znížení prenosu HCV. Pri ostatných intervenciách boli zistené len dôkazy nižšej úrovne kvality o znížení rizikového správania pri injekčnej aplikácii a nedostatočné alebo žiadne dôkazy o ich vplyve na prenos HIV a HCV.

Prieskum literatúry priniesol dostatočne kvalitné dôkazy o tom, že substitučná liečba závislosti od opioidov a programy výmeny ihiel a striekačiek znižujú rizikovú injekčnú aplikáciu. Z hľadiska prevencie prenosu HIV a HCV u injekčných používateľov drog bola však kvalita dôkazov intervenčných programov nízka alebo neboli nájdené žiadne dôkazy. Výnimkou bola substitučná liečba, pri ktorej bolo preukázané zníženie rizika prenosu HIV s dostatočnou kvalitou dôkazov.

(zza)

Zdroj:  Macarthur G. J., et al. Interventions to prevent HIV and Hepatitis C in people who inject drugs: A review of reviews to assess evidence of effectiveness. Int J Drug Policy. 2013 Aug 20; pii: S0955-3959(13)00116-3; doi: 10.1016/j.drugpo.2013.07.001. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí