OdborníciNovinky pre odborníkovImplantáty s buprenorfínom efektívne pri opiátovej závislosti

Implantáty s buprenorfínom efektívne pri opiátovej závislosti

Podľa novej štúdie amerických lekárov môže liečba s využitím buprenorfínových implantátov (Probuphine, Titan Pharmaceuticals, Inc) významne obmedziť závislosť od opiátov a môže byť podobne účinná ako denná orálna terapia s využitím buprenorfínu-naloxonu.

Nová subkutánna forma umožňuje zabezpečiť stabilnú hladinu buprenorfínu 24 hodín denne počas 6 mesiacov a je zameraná na obmedzenie pravdepodobnosti zneužitia opiátov so súčasným zaistením adherencie a potenciálnym zlepšením výsledkov liečby.

Na tretej fáze randomizovanej štúdie prebiehajúcej v 20 lokalitách v USA sa zúčastnilo 287 pacientov vo veku od 18 do 60 rokov. Títo pacienti boli randomizovaní do troch skupín – s využitím buprenorfínového implantátu (n = 114), so sublingválnym podaním buprenorfínu s naloxonom 12 – 16 mg/deň (Suboxone, Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, Inc; n = 119) alebo s implantátom obsahujúcim placebo (n = 54). Pacienti boli následne sledovaní 24 týždňov.

Výsledky preukázali, že použitie buprenorfínového implantátu významne znižuje opiátovú závislosť v porovnaní s placebom (36 % vzoriek moču bolo negatívnych na opiáty v porovnaní so 14 % v placebo skupine), takisto došlo aj k zlepšeniu klinického stavu jedincov a celkového zlepšenia opiátovej závislosti.

Ďalšia analýza preukázala, že implantát je rovnocenný s denným sublingválnym podaním buprenorfínu s naloxonom vo všetkých hodnotených oblastiach vrátane negatívnych vzoriek moču (36 % vs. 35 %), klinického obrazu tiaže závislosti (p = 0,7831) a klinicky hodnoteného celkového zlepšenia (p = 0,9881).

Podľa Dr. Rosenthala, prednostu psychiatrickej kliniky St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center a bývalého predsedu americkej akadémie pre závislosť od návykových látok (American Academy of Addiction Psychiatry), kombinuje buprenorfínový implantát výhody ideálnej medikácie s ideálnou formou podania. Pacienti s opiátovou závislosťou majú často problémy s užívaním liekov podľa schémy a implantát je v tomto ohľade omnoho spoľahlivejší.

(hak)

Zdroj: Medscape Medical News; © 2011 WebMD – www.medscape.com


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Alergie, astma, senná rýma