OdborníciNovinky pre odborníkovFalošne pozitívne výsledky testovania moču na buprenorfín pri liečbe amisulpridom

Falošne pozitívne výsledky testovania moču na buprenorfín pri liečbe amisulpridom

Vo Veľkej Británii boli zistené dva prípady falošne pozitívneho výsledku vyšetrenia moču na prítomnosť buprenorfínu pomocou enzýmovej imunoanalýzy CEDIA (cloned enzyme donor immunoassay). Príčinou bola skrížená reakcia s amisulpridom a sulpiridom, ktoré sú predpisované v liečbe schizofrénie.

Buprenorfín sa používa v substitučnej liečbe závislosti od opioidov a jeho vyšetrenie v moči sa robí pri sledovaní tejto liečby alebo na zachytenie nelegálneho užívania. Je známa jeho skrížená reakcia s ďalšími liekmi alebo ich metabolitmi, ako sú morfín, kodeín a dihydrokodeín. Amisulprid ani sulpirid neboli doposiaľ uvedené v žiadnom zdroji informácií o interferenciách pri použití metódy CEDIA.

Táto metóda však ukázala falošne pozitívne výsledky u dvoch osôb, ktoré pred vyšetrením popierali nepovolené užívanie buprenorfínu, ale užívali z dôvodu psychiatrického ochorenia predpísaný amisulprid. Kontrolná analýza moču pomocou kvapalinovej chromatografie v spojení so spektrometriou ukázala neprítomnosť buprenorfínu a jeho metabolitov, ale pozitívny výsledok na prítomnosť amisulpridu.

Skrížená reaktivita amisulpridu a sulpiridu pri vyšetrení buprenorfínu metódou CEDIA je odhadom 0,003, resp. 0,002 %. Je však významná vzhľadom na vysokú koncentráciu týchto liekov v moči a nízkemu prahu pre zachytenie buprenorfínu.

Táto štúdia ukázala, že prítomnosť buprenorfínu v moči zistenou imunoanalýzou CEDIA treba potvrdiť selektívnejšou analytickou metódou.

(zza)

Zdroj: Birch M. A., Couchman L., Pietromartire S., et al. False-Positive Buprenorphine by CEDIA in Patients Prescribed Amisulpride or Sulpiride. J Anal Toxicol. 2013 May; 37 (4): 233–6; doi: 10.1093/jat/bkt016. Epub 2013 Mar 6.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí