OdborníciNovinky pre odborníkovExpozícia buprenorfínu v materskom mlieku nemala nepriaznivý vplyv na prospievanie novorodencov

Expozícia buprenorfínu v materskom mlieku nemala nepriaznivý vplyv na prospievanie novorodencov

Vzhľadom na nedostatok údajov o vplyve substitučnej liečby matiek buprenorfínom na prospievanie dojčených detí po prepustení z pôrodnice usporiadali austrálski autori štúdiu venovanú tejto problematike. Na základe vyšetrenia aj zdravotnej dokumentácie sledovali kŕmenie, spánok, farbu kože, hydratáciu, vyprázdňovanie a skóre abstinencie novorodencov (Neonatal Abstinence Score). Štyria zo sledovaných novorodencov boli dojčení plne a traja boli dokrmovaní v rozsahu 260 až 700 ml/24 hodín.

Výsledky publikované v januári 2014 ukázali, že deti dobre prospievali, režim spánku bol normálny s dĺžkou spánku po kŕmení 1,55 – 3,33 hodiny (stredná hodnota 2,12 hodiny), farba pokožky bola tiež normálna a 2 matky vyjadrili malé obavy týkajúce sa vyprázdňovania.

Táto malá štúdia neodhalila žiadne nežiaduce účinky u novorodencov vystavených buprenorfínu cestou materského mlieka počas 4 týždňov po pôrode. Výsledky treba overiť v rozsiahlejšej štúdii.

(zza)

Zdroj: Gower S. et al. The Wellbeing of Infants Exposed to Buprenorphine via Breast Milk at 4 Weeks of Age. J Hum Lact. – publikované online 7. januára 2014; doi: 10.1177/0890334413517748


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba