OdborníciNovinky pre odborníkovElektronické zariadenie na výdaj buprenorfínu-naloxonu pri domácej substitučnej liečbe

Elektronické zariadenie na výdaj buprenorfínu-naloxonu pri domácej substitučnej liečbe

Elektronické zariadenie na každodenný výdaj dávky buprenorfínu-naloxonu v substitučnej liečbe pri odvykaní závislosti od opioidov považovala väčšina pacientov aj zdravotníkov v malej fínskej štúdii za bezpečné miesto na uskladnenie tabliet.

Keď si pacient závislý od opioidov, ktorý sa snaží svojej závislosti zbaviť, odnesie domov substitučnú liečbu v dávke postačujúcej napr. na niekoľko mesiacov, môže pre neho byť ťažkou úlohou užívať túto liečbu odporúčaným spôsobom. V stredne veľkom fínskom meste Kuopio prebehla štúdia, ktorá hodnotila, či by mohol tento problém čiastočne riešiť elektronický zásobník, ktorý každý deň vydá iba príslušnú dávku buprenorfínu-naloxonu.

Do štúdie bolo zaradených 37 pacientov závislých od opioidov, ktorí podstupovali substitučnú liečbu doma bez dozoru. Domov si odniesli elektronický zásobník s dávkami buprenorfínu-naloxonu na 4 mesiace. V centre na výmenu ihiel potom vyplnili dotazníky zamerané na to, ako elektronický zásobník ovplyvnil zneužívanie substitučnej liečby. Dotazníky vyplnilo aj 19 zamestnancov tohto centra a bol urobený systematický prieskum údajov o drogách z miestnej univerzitnej nemocnice.

Väčšina pacientov (68 %) a zamestnancov (58 %) uviedla, že považuje elektronický zásobník za bezpečné miesto na uskladnenie tabliet buprenorfínu-naloxonu. Päť pacientov (16 %) dokonca vyhlásilo, že im elektronický zásobník zabránil v zneužití substitučnej liečby.

Aj keď tento elektronický zásobník nerieši zneužívanie ilegálne dostupných drog, môže byť užitočným nástrojom, ktorý zvyšuje bezpečnosť substitučnej liečby pri odvykaní závislosti od opioidov riadenej samotným pacientom v domácich podmienkach.

(zza)

Zdroj: Uosukainen H., Pentikäinen H., Tacke U. The effect of an electronic medicine dispenser on diversion of buprenorphine-naloxone-experience from a medium-sized Finnish City. J Subst Abuse Treat. 2013 Feb 20; pii: S0740-5472(13)00014-7; doi: 10.1016/j.jsat.2013.01.003. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba