OdborníciNovinky pre odborníkovDlho účinkujúce opioidné agonisty v liečbe závislých od heroínu – prečo ich nazývať "substitúciou"?

Dlho účinkujúce opioidné agonisty v liečbe závislých od heroínu – prečo ich nazývať "substitúciou"?

Na liečbu jedincov závislých od heroínu sa používajú dlhodobo pôsobiace agonisty opiátových receptorov, najmä metadon a buprenorfín. V mnohých štúdiách už bola preukázaná ich bezpečnosť a efektivita. Od krátkodobo pôsobiacich opioidných látok (heroín) sa odlišujú farmakokinetickými vlastnosťami a účinkom na endokrinný a imunitný systém.

Metadon bol syntetizovaný skôr, pôvodne slúžil predovšetkým na liečbu bolesti, neskôr sa začal užívať v terapii opiátových závislostí. Je dobre rozpustný v tukoch, jeho polčas je 24 – 48 h, a účinok je teda podstatne predĺžený. Stačí ho teda užívať raz denne, obvykle orálnou formou v roztoku (efekt je porovnateľný s injekčným podaním).

O niečo mladší buprenorfín má polčas 36 h a pôsobí ešte dlhšie než metadon. Je však zmiešaným antagonistom/agonistom opiátových receptorov, čo z neho robí nevhodnú voľbu pre veľmi silne závislých pacientov, u ktorých by mohol v rôznej miere vyvolať abstinenčné príznaky. Podáva sa iba parenterálne, najčastejšie sublingválne, či vo forme náplastí. Injekčné užitie prináša silnejšie pôsobenie, čo, bohužiaľ, viedlo k rozšíreniu buprenorfínu na čiernom trhu. Tento problém je teraz riešený pridaním čistého opiátového antagonistu naloxonu, ktorý by mal po vnútrožilovej aplikácii vyrušiť opiátový účinok buprenorfínu a zamedziť tak jeho zneužívaniu.

Dlhodobo pôsobiace agonisty prispievajú ku kontrole návykového správania, zmierňujú baženie a obnovujú rovnováhu narušených hormonálnych pochodov. Ich použitie je označované ako "substitúcia" vzhľadom na to, že pôsobia na opiátové receptory rovnako ako heroín. Tento termín je však širokou verejnosťou chápaný iba ako jednoduchá náhradka pouličných drog, čo plynie predovšetkým z nedostatočnej informovanosti a nepochopenia tejto terapie.

(gepi)

Zdroj: Subst Use Misuse. 2009; 44 (5): 663–71.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta