OdborníciNovinky pre odborníkovCelkové náklady na substitučnú liečbu buprenorfínom nie sú vyššie než pri metadóne

Celkové náklady na substitučnú liečbu buprenorfínom nie sú vyššie než pri metadóne

Substitučná liečba závislosti od opioidov bola až doposiaľ považovaná za lacnejšiu, ak bol podávaný metadón. Ide však o náklady na samotný liek. Cieľom tejto britskej štúdie bolo porovnať celkovú nákladovú efektivitu substitučných programov s oboma preparátmi.

Štúdia prebehla v britskom Norfolku, zahŕňala 361 osôb závislých od opioidov a dĺžka sledovania bola 6 mesiacov. Porovnávané boli náklady na substitučný program (cena lieku, náklady na dohľad lekárne a výdaj lieku a náklady služieb kliniky) a účinnosť substitučného programu, ktorá bola meraná podielom pacientov, ktorí pokračovali v substitučnom programe po 6 mesiacoch, a podľa schopnosti substitučného programu docieliť úplnú abstinenciu od nelegálnych opioidov.

Náklady na samotný prípravok boli nižšie pri metadóne, no náklady lekární a kliník boli pri tomto prípravku vyššie než pri bruprenorfíne. Priemerné celkové náklady po úprave na zavádzajúce faktory sa medzi programom s metadónom a s buprenorfínom významne nelíšili. Podiel osôb, ktoré pokračovali v substitučnom programe po 6 mesiacoch, bol vyšší pri metadóne. Naopak, schopnosť vyhnúť sa užívaniu nelegálnych opioidov súčasne so substitučnou liečbou bola väčšia pri programe s buprenorfínom.

Ak je dôležitým cieľom substitučnej liečby závislosti od opioidov úplná abstinencia od nelegálnych drog pri súčasne prebiehajúcej substitučnej liečbe, je buprenorfín považovaný za vhodnú liečbu.

(zza)

Zdroj: Maas J. et al. Economic evaluation: A comparison of methadone versus buprenorphine for opiate substitution treatment. Drug Alcohol Depend. 2013 Aug 17; pii: S0376-8716(13)00283-4; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.07.018. [Epub ahead of print]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Růst dětí