OdborníciNovinky pre odborníkovCefalosporíny podľa štúdie znižujú craving u závislých od kokaínu

Cefalosporíny podľa štúdie znižujú craving u závislých od kokaínu

Nedávno uskutočnená americká štúdia priniesla nové zistenia týkajúce sa drogových závislostí. GLT1, transportný proteín glutamátu v mozgu, podľa nej hrá významnú rolu v mechanizme vzniku baženia po kokaíne.

Pokles tvorby GLT1 zvyšuje craving

Štúdia publikovaná v medicínskom časopise The Journal of Neuroscience odhalila spojitosť medzi poklesom produkcie GLT1 v nucleus accumbens, označovaným aj ako „centrum odmeny“, vzniknutým po odňatí kokaínu, a zintenzívnením abstinenčných príznakov u laboratórnych myší závislých od kokaínu. Ak sa však pokusným zvieratám podáva ceftriaxon, antibiotikum z radu cefalosporínov používané napríklad pri liečbe meningitídy, tvorba GLT1 v menovanej oblasti mozgu počas abstinencie, naopak, vzrastá a súčasne klesá intenzita baženia po návykovej látke.

Ceftriaxon u laboratórnych myší tlmí baženie

Craving po návykovej látke závisí podľa autora štúdie profesora George Rebeca od uvoľňovania neurotransmitera glutamátu v mozgu. To je vyvolané pôsobením podnetov asociovaných s užívaním drog, a to aj napriek tomu, že droga samotná nemusí byť v tej chvíli k dispozícii. Abstinujúce laboratórne myši vykazovali craving pri vystavení podnetom predtým spojeným s podaním drogy. Po podaní ceftriaxonu však u nich k rozvoju baženia nasledovaného hľadaním kokaínu nedošlo.

Analógia pri iných návykových látkach?

Či je mechanizmus zníženia produkcie GLT1 zapríčinený predchádzajúcou opakovanou expozíciou kokaínu, ktorý pri nedostatku drogy vedie ku cravingu, obdobný pre ďalšie návykové látky, doposiaľ nie je celkom zrejmé. Zdá sa však, že ceftriaxon svojím pôsobením na množstvo tohto transportného proteínu a následne aj hladinu glutamátu tlmí baženie takisto pri alkoholovej závislosti, aspoň teda u laboratórnych myší.

Úlohou ďalšieho skúmania je okrem iného overiť, či je aplikácia ceftriaxonu účinná v prevencii relapsu užívania kokaínu či iných drog u ľudí, ako dlho tento efekt trvá a či tlmí takisto baženie vyvolané stresom či priamou expozíciou návykovej látke.

(veri)

Zdroj: Fischer K. D., Houston A. C. W., Rebec G. W. Role of the Major Glutamate Transporter GLT1 in Nucleus Accumbens Core Versus Shell in Cue-Induced Cocaine-Seeking Behavior. Journal of Neuroscience 2013; 33 (22): 9319; doi: 10.1523/JNEUROSCI.3278-12.2013


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci