OdborníciNovinky pre odborníkovBuprenorfín v tehotenstve

Buprenorfín v tehotenstve

Vzhľadom na narastajúcu prevalenciu užívania opioidov tehotnými ženami a z toho prameniacich zdravotných rizík tak pre samotné budúce matky, ako aj pre vyvíjajúci sa organizmus dieťaťa je zaistenie efektívnej zdravotnej starostlivosti pre túto špecifickú skupinu prioritou systému verejného zdravia.

Nedávno bola preto publikovaná štúdia kriticky sumarizujúca 3 randomizované štúdie žien liečených buprenorfínom v porovnaní s metadónom a 44 podobných nerandomizovaných a prípadových štúdií. Výsledky boli hodnotené z piatich hlavných hľadísk: účinok u samotnej matky, účinky na fétus, perinatálne účinky, účinky na materské mlieko a dlhodobejšie účinky na vývoj dieťaťa.

Autori nezistili signifikantný rozdiel medzi buprenorfínom a metadónom z hľadiska opustenia terapie matkami ani ich analgetického efektu. Zo štúdií, ktoré hodnotili účinok buprenorfínu a metadónu na fétus, však vyplýva, že buprenorfín výrazne menej suprimoval fetálnu tepovú frekvenciu a jej reaktivitu; občas zaznamenané prípady intrauterinnej rastovej retardácie nebolo možné kauzálne spojiť s podávaním samotného buprenorfínu.

Buprenorfín vyvolal signifikantne menej výrazný neonatálny abstinenčný syndróm (NAS) v porovnaní s metadónom – napr. novorodenci z randomizovaných štúdií MOTHER a PROMISE boli hospitalizovaní štatisticky významne kratší čas a vyžadovali si kratší čas liečby NAS.

Ani jedna z randomizovaných štúdií neskúmala priamo hladinu buprenorfínu v materskom mlieku. Dáta z 5 ďalších štúdií ukazujú, že koncentrácia buprenorfínu závisí od obsahu proteínu a tuku v materskom mlieku, no všeobecne je nízka a porovnateľná s koncentráciou v plazme.

Hodnotenie parametrov neurobehaviorálneho a kognitívneho vývoja od novorodeneckého veku do raného detstva takisto nepreukázalo žiadne nežiaduce účinky expozície buprenorfínu. Navyše, pri niektorých, predovšetkým novorodeneckých parametroch (hypertonicita, excitabilita) bolo zrejmé, že potomkovia matiek liečených buprenorfínom vykázali klinicky priaznivejší profil.

 (onse)

Zdroj: Jones H. E. et al. Buprenorphine treatment of opioid-dependent pregnant women: a comprehensive review. Addiction. 2012 Nov; 107 Suppl 1: 5–27; doi: 10.1111/j.1360-0443.2012.04035.x


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba