OdborníciNovinky pre odborníkovBuprenorfín pri liečbe závislosti od opiátov na predpis

Buprenorfín pri liečbe závislosti od opiátov na predpis

Iniciálny detoxifikačný režim pomocou buprenorfínu (Subutex) pomohol viac než polovici jedincov závislých od opiátov na predpis dosiahnuť abstinenciu. Počet abstinujúcich jedincov sa pri kontrole 12. týždeň štúdie stabilizoval na 50 %.

Účastníci štúdie

Do štúdie bolo zahrnutých 70 jedincov zo severoamerického Vermontu užívajúcich predpísané opiáty v neprimeranom množstve, ktorí mali záujem o krátkodobú akútnu detoxifikáciu. Užívanie opiátov bolo potvrdené močovým testom. Boli vylúčení všetci užívajúci adekvátnu dávku predpísaných liekov, tehotné a dojčiace ženy, pacienti s významnými a nestabilnými psychiatrickými stavmi.

Priebeh štúdie

Všetci účastníci najprv prešli iniciálnou dvojtýždennou detoxifikáciou, keď boli stabilizovaní pomocou buprenorfínu. Dávky boli titrované tak, aby sa čo najviac zmiernili symptómy z odvykania. Následne prebehlo randomizované rozradenie do skupín liečených buprenorfínom buď 1, 2, alebo 4 týždne. V tom čase dostávali aj placebo (označené ako naltrexon). Po skončení úvodnej fázy im bol podávaný aktívny naltrexon a placebo (označené ako buprenorfín) na udržanie dizajnu dvojitého zaslepenia štúdie. Účastníci chodili na pravidelné kontroly na vyhodnotenie odvykacích symptómov a vzoriek moču. Súčasťou bola aj individualizovaná behaviorálna terapia (2× týždenne 60 – 90 minút).

Celkové zhodnotenie

Na konci 5. týždňa bola v skupine liečenej 4 týždne preukázaná abstinencia u 63 %, zatiaľ čo v skupine liečenej 1 alebo 2 týždne iba v 29 %. Na konci 12. týždňa sa výsledok ustálil na 50 % v štvortýždennej skupine a menej než 20 % v ostatných skupinách.

Zo získaných výsledkov sa zdá, že určitá časť závislých od opiátov na predpis môže dobre reagovať na ambulantnú liečbu pomocou iniciálneho podávania buprenorfínu, udržiavacích dávok naltrexonu a behaviorálnej terapie.

Podľa iných názorov nie je predĺžená udržiavacia liečba pomocou opioidných antagonistov (metadón, buprenorfín) vhodná pre všetkých. Jedinci s relatívne nízkym rizikom relapsu skôr profitujú z krátkodobej detoxifikácie.

Limitácia štúdie

Bohužiaľ, nemohlo byť vyhodnotené prispenie individuálnych vlastností. Medzi ďalšie limity patrili špecifické charakteristiky študovanej vzorky, pretože väčšina jedincov bola svetlej pleti a v absolútnej väčšine šlo o zneužívanie oxycodonu. Na potvrdenie záverov tohto výskumu budú teda potrebné ešte ďalšie štúdie.

(cabi)


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta