OdborníciNovinky pre odborníkovBuprenorfín a naloxon pomáhajú závislým od heroínu

Buprenorfín a naloxon pomáhajú závislým od heroínu

V Prahe a severných Čechách je buprenorfín treťou najužívanejšou injekčnou drogou. Ale v spojení s naloxonom je rovnako účinný ako optimálne podávaná udržiavacia liečba metadonom.

Žiadne prášky v injekciách

Vedci z USA a Švédska, ktorí na túto tému vykonali štúdiu, považujú za najdôležitejšie zistenie, že ponúkanie preparátov s kombináciou buprenorfínu a naloxonu všetkým heroínovo závislým ako lieku prvej voľby v udržiavacej liečbe je bezpečné a efektívne. Vyššia bezpečnosť v porovnaní s tradične podávaným metadonom umožňuje podávať taký preparát v setoch, čo vylúči nutnosť takých častých kontrol a miesto toho umožní pacientom prevziať rýchle zodpovednosť za svoju liečbu.

Farmako- aj psychoterapia

Dr. Heilig z Národného inštitútu pre výskum závislostí v Marylande a jeho kolegovia vykonali štúdiu s 96 závislými od heroínu. Náhodne im bol pridelený metadon alebo stupňovitá liečba začínajúca kombináciou buprenorfínu s naloxonom a v prípade potreby s prechodom na metadon. Všetci tiež absolvovali intenzívnu behaviorálnu terapiu.

Identické výsledky

Po 6 mesiacoch v liečbe zotrvalo 78 % pacientov, pričom výsledky stupňovitej liečby a metadonovej udržiavacej terapie boli takmer identické. Celkom 46 % pacientov, ktorí dokončili stupňovitú liečbu, zostalo pri buprenorfíne a naloxone. Podiel vzoriek moču bez zakázaných opiátov sa časom zvýšil a nakoniec dosiahol približne 80 % na oboch stranách. V priebehu výskumu sa nestali žiadne vážne nepríjemnosti, len dvaja pacienti na metadone odstúpili od liečby kvôli opuchom dolných končatín a jeden pacient odstúpil od stupňovitej liečby pre dychové ťažkosti.

Metadon ako druhá voľba

Pre lekárov bolo najviac povzbudzujúce zistenie to, že od heroínu závislej osoby, vrátane tých s dlhou históriou závislosti, môžu s udržiavacou liečbou dobre prospievať vďaka správne usporiadanej kombinácii optimálnej farmakologickej a behaviorálnej liečby. Autori veria, že sú to jedny z najlepších publikovaných výsledkov z kontrolných štúdií. Domnievajú sa, že metadon môže byť efektívnejší, ale za cenu nižšej bezpečnosti. Preto by mal byť vyhradený tým pacientom, ktorí nie sú úspešní s kombinovaným preparátom obsahujúcim naloxon a buprenorfín.

(zep)

Zdroj: A Stepped Care Strategy Using Buprenorphine and Methadone Versus Conventional Methadone Maintenance in Heroin Dependence: A Randomized Controlled Trial. Am J Psychiatry 2007; 164: 797–803.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Fenylketonurie a PKU dieta