OdborníciNovinky pre odborníkovBuprenorfín a metadón – porovnanie

Buprenorfín a metadón – porovnanie

Opisovaná štúdia je predbežným výskumom na zistenie účinnosti buprenorfínu a metadónu pri detoxifikačnej liečbe po zneužívaní opiátov. Vzorka sa skladá zo 123 užívateľov, ktorí boli závislí iba od opiátov alebo ktorí boli závislí súčasne od opiátov a od benzodiazepínov. Do štúdie boli zahrnutí užívatelia drogy, ktorí boli závislí od metadónu v dávkach až 70 mg.

Detoxifikácia prebiehala na špecializovanom pracovisku na liečbu hospitalizovaných pacientov s drogovou závislosťou. Závažnosť abstinenčných príznakov bola hodnotená každý deň pomocou stupnice SOWS (Short Opiate Withdrawal Scale). Bolo hodnotené obmedzenie závažnosti abstinenčných príznakov, pokračovanie v liečbe a dokončenie liečby.

 Detoxifikácia buprenorfínom súvisela s menej závažnými abstinenčnými príznakmi u osôb závislých od opiátov než v prípade metadónu. Pacienti závislí od opiátov a zároveň benzodiazepínov uvádzali menej závažné abstinenčné príznaky pri liečbe buprenorfínom než pri liečbe metadónom, a keď boli liečení buprenorfínom, s vyššou pravdepodobnosťou tiež dokončovali detoxifikáciu.

 (shmt)

 Zdroj: Comparison of buprenorphine and methadone in the treatment of opiate withdrawal: possible advantages of buprenorphine for the treatment of opiate-benzodiazepine codependent patients? Reed L. J., Glasper A., de Wet C. J., Bearn J., Gossop M. Wickham Park House, South London & Maudsley NHS Trust, Bethlem Royal Hospital, Monks Orchard, Beckenham, Kent. J Clin Psychopharmacol. 2007 Apr; 27 (2): 188–92


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba