OdborníciNovinky pre odborníkovAmbulantná substitučná liečba Suboxonom bráni vyčleneniu osôb kedysi závislých od opiátov z normálnej spoločnosti

Ambulantná substitučná liečba Suboxonom bráni vyčleneniu osôb kedysi závislých od opiátov z normálnej spoločnosti

Psychiatri z Bosny a Hercegoviny oceňujú prínos substitučnej liečby buprenorfínom a naloxonom (Suboxon) u mladých osôb závislých od opiátov. Dlhodobá ambulantná liečba Suboxonom umožňuje účinnú detoxikáciu a odvykanie bez toho, aby zbavovala kedysi drogovo závislé osoby možnosti pracovať a udržiavať normálne sociálne kontakty. Vďaka tomu nemusia byť drogovo závislí jedinci liečení Suboxonom celkom vyradení z normálnej spoločnosti.

Odvykanie závislosti od opiátov si vyžaduje dlhodobú liečbu. Cieľom tejto liečby je nielen psychické a fyzické zdravie závislého a prevencia smrteľných následkov, ale aj prevencia sociálnej izolácie, ktorej dôsledkom býva kriminalita, zločiny a násilné činy. Dlhodobá ústavná starostlivosť nie je v Bosne a Hercegovine v súčasnosti k dispozícii. Umiestnenie drogovo závislého do trestného alebo nápravného zariadenia nie je ani zďaleka ideálne, pretože vedie k stigmatizácii a ďalšiemu sociálnemu vyčleneniu týchto osôb.

Substitučná liečba buprenorfínom a naloxonom umožňuje ambulantné odvykanie u osôb závislých od opiátov, do ktorého sú zapojení príbuzní bez drogovej závislosti. Táto liečba sa vyhýba ústavnej starostlivosti a zabraňuje vyčleneniu osoby kedysi závislej od opiátov z normálnej spoločnosti. To významne zvyšuje kvalitu života osôb počas odvykania a znižuje riziko recidív.

(zza)

Zdroj: Hasanović M. et al. Medically assisted treatment for opiate addiction - suboxone method as prevention of social exclusion of youth – Tuzla model. Psychiatr Danub. 2012 Oct; 24 Suppl 3: S398–404.


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba