OdborníciNovinky pre odborníkovAj substitučné látky sa zneužívajú

Aj substitučné látky sa zneužívajú

Subutex je liek obsahujúci opioidnú látku buprenorfín a je typickým zástupcom medikamentov, ktoré sa podávajú závislým narkomanom v rámci substitučnej liečby. Okrem riadne predpísaných liečiv však existuje aj predaj na čiernom trhu.

Prieskum vykonaný Národným monitorovacím strediskom pre drogy a drogové závislosti v roku 2006 preukázal, že buprenorfín je obľúbenou drogou narkomanov a je veľmi často užívaný ako klientmi v liečbe (ako substitučná droga), tak aj narkomanmi mimo liečby, ktorí ho získavajú na čiernom trhu.

Pichnúť si tabletku?

I keď je Subutex určený na užívanie "ústami" (perorálne), vo výskume uviedlo 95 % respondentov, že ho užíva injekčne. Výskum sledoval u jednotlivých užívateľov ich "hlavnú drogu". Tou bol pri necelej polovici ľudí pervitín, heroín uviedlo len niečo cez 12 % narkomanov, subutex udalo 56 % respondentov.

Subutex vo všetkých krajinách, kde je používaný v substitučnej liečbe, uniká na čierny trh. Existuje priama úmera: čím horšie je subutex dostupný legálne, tým viac bujnie nelegálny trh s ním.

Subutex lepší ako heroín

I keď nelegálny obchod so subutexom kvitne, obmedzenie jeho výdaja by viedlo iba k tomu, že by čierny trh namiesto subutexu zaplavil heroín. Aj napriek tomu, že subutex užívatelia často užívajú injekčne oproti zamýšľanému prehĺtaniu, je omnoho bezpečnejší než zmienený heroín. Čistota tejto substitučnej terapie je stála, pretože pochádza z profesionálnych farmaceutických prevádzok a až na úroveň koncových užívateľov jeho výroba i distribúcia prebieha legálne. Čierny trh so subutexom preto len minimálne podporuje mafiánske štruktúry.

Pracovníci o.s. SANANIM udávajú, že v ČR od roku 2002 subutex postupne nahradzuje heroín, čo má priaznivý dopad na závislých, ktorých celková situácia sa tým stabilizuje, zdravotný stav zlepšuje a znižuje sa počet prípadov predávkovania (stála "čistota" drogy).

Nelegálne užívanie subutexu a jeho obchodovanie na čiernom trhu však nie je v rozpore so substitučnými programami. Predpisovanie a vydávanie buprenorfínu naplňuje princípy "harm reduction" a vedie k zníženiu počtu a intenzity problémov u závislých užívateľov. Samotnému argumentu, že subutex je obchodovaný na čiernom trhu a zneužívaný ilegálne, chýba zmysel a nemal by byť použitý proti programom substitučnej liečby.

(shmt)

Zdroj :

Překryv klientů mezi jednotlivými nízkoprahovými programy a zneužívání buprenorfinu v Praze, Mravčík a Orlíková, vyšlo v časopisu Adiktologie 1/2007


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba