Drogy vo svete

World Drug Report

2010

Executive Summary 2010
[PDF 13,8 MB]

2009

Executive Summary 2009
[PDF 8,95 MB]
The 2009 World Drug Report: A Response From the International Drug Policy Consortium
[PDF 398 kB]

2008

Executive Summary 2008
[PDF 2,02 MB]

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Křečové žíly