Drogy v Európe

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

VÝROČNÁ A TLAČOVÉ SPRÁVY

2011

 • Výroční zpráva 2011: Stav drogovej problematiky v Europe
  [PDF 7,8 MB]

2010

 • Výroční zpráva 2010: Stav drogovej problematiky v Europe
  [PDF 2,3 MB]

2009

 • Výroční zpráva 2009: Stav drogovej problematiky v Europe
  [PDF 3,2 MB]

2008

 • Výroční zpráva 2008: Stav drogovej problematiky v Europe
  [PDF 3,4 MB]

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Nemoci srdce