OdborníciKlinické štúdieBringing Buprenorphine – Naloxone Detoxification to Community Treatment Providers: The NIDA Clinical Trials Network Field Experience

Bringing Buprenorphine – Naloxone Detoxification to Community Treatment Providers: The NIDA Clinical Trials Network Field Experience

Leslie Amass, Ph.D., Walter Ling, M.D., Thomas E. Freese, Ph.D., Chris Reiber, Ph.D., M.P.H., Jeffrey J. Annon, M.A., Allan J. Cohen, M.A., M.F.T., Dennis McCarty, Ph.D., Malcolm S. Reid, Ph.D., Lawrence S. Brown, Jr., M.D., Cynthia Clark, M.S.N., C.R.N.P., Douglas M. Ziedonis, M.D., Jonathan Krejci, Ph.D., Susan Stine, M.D., Ph.D., Theresa Winhusen, Ph.D., Greg Brigham, Ph.D., Dean Babcock, M.S.W., L.C.S.W., Joan A. Muir, Ph.D., Betty J. Buchan, Ph.D., and Terry Horton, M.D.

Am J Addict. 2004; 13(Suppl 1): S42–S66 *PDF [247 kB]


Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Odvykání kouření