Novinky pre odborníkov

Archív noviniek


Nájdených: 92 z celkového počtu 92, zobrazené 61. – 70.

 1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10 

Účinky metadónu, levometadylu a buprenorfínu na QT interval v randomizovanej kontrolovanej štúdii
Prípravky používané v substitučnej liečbe závislosti od opioidov majú rôzny vplyv na zmeny v EKG a iné riziko vzniku komorovej arytmie nazývanej syndróm predĺženého QT intervalu. Ako tieto látky ...

Buprenorfín a metadón – porovnanie
Opisovaná štúdia je predbežným výskumom na zistenie účinnosti buprenorfínu a metadónu pri detoxifikačnej liečbe po zneužívaní opiátov. Vzorka sa skladá zo 123 užívateľov, ktorí boli závislí iba od...

Precitlivenosť na opiáty sa dá liečiť sublingválnou desenzitizáciou buprenorfínom
Pri podaní opioidov sa objavuje precitlivenosť (hypersenzitivita) spôsobená priamou aktiváciou žírnych buniek alebo bazofilov. Hypersenzitívna reakcia na opioidy veľmi sťažuje liečbu závislosti. ...

Manažment závislosti od opiátov – nezmení sa užívanie buprenorfínu na zneužívanie?
Na liečbu závislosti od opiátov a ich zneužívanie bol buprenorfín schválený už v roku 2004, a to v špeciálne vyškolených a certifikovaných centrách. V čase schválenia panovala na strane úradov oba...

Udržiavacia liečba buprenorfínom a metadonom zachováva u osôb závislých od heroínu imunitné funkcie
Závislosť od opiátov ovplyvňuje mnoho fyziologických funkcií vrátane tých imunitných. Zaujímavé výsledky publikovala talianska skupina vedcov pod vedením profesorky Paoly Sacerdoti. Cieľom ich práce...

Porovnanie buprenorfínu a metadonu v terapii opiátovej závislosti – možné výhody buprenorfínu v terapii kombinovanej opiátovo-benzodiazepínovej závislosti
Metadon a buprenorfín je možné v súčasnosti považovať za hlavných reprezentantov substitučnej terapie pacientov s opiátovou závislosťou. Nedávno publikovaná práca britských autorov sa pokúsila...

Implantáty s buprenorfínom efektívne pri opiátovej závislosti
Podľa novej štúdie amerických lekárov môže liečba s využitím buprenorfínových implantátov (Probuphine, Titan Pharmaceuticals, Inc) významne obmedziť závislosť od opiátov a môže byť podobne účinná ako...

Sexuálna dysfunkcia u mužov závislých od opiátov – komparatívna štúdia heroínu, metadonu a buprenorfínu
Problematika sexuálnej dysfunkcie u mužov závislých od opiátov sa stala predmetom štúdie britských autorov. Ich cieľom bolo porovnať sexuálnu dysfunkciu u mužov závislých od heroínu s tými,...

Naloxonom je možné zvrátiť buprenorfínom indukovanú respiračnú depresiu
To, že niektoré prípravky používané v odvykacej liečbe pacientov závislých od opiátov môžu spôsobiť respiračnú depresiu, je známa vec. Jedným z týchto prípravkov je aj buprenorfín, ktorého účinky na...

Dáta nepodporujú buprenorfín ako liek prvej voľby závislých od opiátov: oponenti pre švédsku štúdiu
Možností, ako liečiť pacientov závislých od opioidov, je niekoľko. Názory na účinnosť a vhodnosť indikácie jednotlivých substitučných prípravkov sa však veľmi líšia. Prednedávnom preto došlo na...

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Cestovní nemoci