Novinky pre odborníkov

Archív noviniek


Nájdených: 92 z celkového počtu 92, zobrazené 91. – 92.

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  [ 10 ]

Retrospektívne hodnotenie pacientov, ktorí prešli z buprenorfínu na kombináciu buprenorfín-naloxón
Vo Fínsku je buprenorfín jedným z najviac zneužívaných opiátov. V snahe vyriešiť tento problém začalo mnoho tamojších liečebných zariadení prevádzať svojich pacientov z buprenorfínu na kombináciu...

Liečba buprenorfínom a metadonom v tehotenstve
Pokiaľ je plod in utero exponovaný drogám, môže u novorodenca vzniknúť neonatálny abstinenčný syndróm. V tejto švédskej štúdii prebehlo porovnanie vplyvu buprenorfínu a metadonu na plod počas...

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Hojení ran a diabetická noha