Novinky pre odborníkov

Archív noviniek


Nájdených: 92 z celkového počtu 92, zobrazené 21. – 30.

 1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10 

Skúsenosti pacientov so supervízovaným a nesupervízovaným podaním pri substitučnej liečbe závislosti od opioidov
Britská štúdia priniesla výsledky prvého kvalitatívneho porovnania substitučnej liečby závislosti od opioidov pod odborným dohľadom a bez dohľadu z pohľadu pacienta i zdravotníkov.Zahrnutá bola...

Sexuálna dysfunkcia je častejšia pri substitučnej liečbe metadónom než pri buprenorfíne
Metaanalýza 16 štúdií zahŕňajúca 1 570 osôb so substitučnou liečbou z dôvodu závislosti od opioidov ukázala, že výskyt sexuálnej dysfunkcie u mužov je častejší pri podávaní metadónu než pri...

Substitučná liečba buprenorfínom v komunitnom centre
Americkí autori urobili túto deskriptívnu analýzu na základe preskúmania záznamov prvých 78 klientov, ktorí v čase júl 2010 až august 2011 podstúpili substitučnú liečbu buprenorfínom v...

Expozícia buprenorfínu v materskom mlieku nemala nepriaznivý vplyv na prospievanie novorodencov
Vzhľadom na nedostatok údajov o vplyve substitučnej liečby matiek buprenorfínom na prospievanie dojčených detí po prepustení z pôrodnice usporiadali austrálski autori štúdiu venovanú tejto...

Buprenorfín pri liečbe závislosti od opiátov na predpis
Iniciálny detoxifikačný režim pomocou buprenorfínu (Subutex) pomohol viac než polovici jedincov závislých od opiátov na predpis dosiahnuť abstinenciu. Počet abstinujúcich jedincov sa pri kontrole 12....

Cefalosporíny podľa štúdie znižujú craving u závislých od kokaínu
Nedávno uskutočnená americká štúdia priniesla nové zistenia týkajúce sa drogových závislostí. GLT1, transportný proteín glutamátu v mozgu, podľa nej hrá významnú rolu v mechanizme vzniku baženia po...

Ovplyvňujú klinické charakteristiky pacientov dávku buprenorfínu?
Buprenorfín patrí už k zlatému štandardu liečby opiátovej závislosti. No určiť jeho optimálne dávkovanie nie je vždy jednoduché a môže to byť ovplyvnené mnohými faktormi. Optimalizácia dávky by tak...

Genetické variácie v OPRD1 géne a odpoveď na liečbu závislosti od opioidov
Farmakologická liečba závislosti od opioidov, bohužiaľ, nie je vždy úspešná. Odpoveď sa súčasná veda snaží hľadať aj pomocou metód genetickej diagnostiky.V súčasnosti sú v liečbe závislosti...

Mnoho lekárov v USA stále nerozumie problému závislosti od opioidov
Závislosť od opioidov je v očiach väčšiny lekárov v USA skôr psychickým problémom, než chronickým organickým ochorením. Online prieskum prebiehajúci v Spojených štátoch amerických dokázal, že nielen...

Zmeny expresie miRNA preukazované po smrti v prefrontálnom kortexe u alkoholikov
Alkoholizmus je významný problém modernej civilizácie. Napriek tomu je mechanizmus jeho vzniku z veľkej časti neznámy. Súčasné štúdie sa zaoberajú mechanizmom neuroadaptácií, ktoré sú spojené so...

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR