Novinky pre odborníkov

Archív noviniek


Nájdených: 92 z celkového počtu 92, zobrazené 31. – 40.

 1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10 

Kvalitné dôkazy o znížení rizika prenosu HIV u injekčných užívateľov drog boli nájdené iba pri substitučnej liečbe
Injekčná aplikácia drog je významným rizikovým faktorom prenosu HIV a HCV. Britskí autori publikovali v auguste 2013 výsledky prehľadu literatúry venovanej účinnosti rôznych tzv. harm reduction...

Celkové náklady na substitučnú liečbu buprenorfínom nie sú vyššie než pri metadóne
Substitučná liečba závislosti od opioidov bola až doposiaľ považovaná za lacnejšiu, ak bol podávaný metadón. Ide však o náklady na samotný liek. Cieľom tejto britskej štúdie bolo porovnať celkovú...

Môže dlhodobá liečba buprenorfínom/naloxonom zablokovať dopaminergnú aktivitu a potencovať recidívu?
V Českej republike sa na liečbu opiátovej závislosti používajú prípravky Subutex a Suboxone, ktorých používanie sa zdá byť veľmi sľubné. Vedci však zistili, že možno existuje zvýšené riziko recidívy...

Prenatálna expozícia metadonu či buprenorfínu – rôzne profily neonatálneho abstinenčného syndrómu
Závislosť od opioidov v priebehu tehotenstva je spojená s mnohými rizikovými faktormi, ktoré prispievajú k nepriaznivým materským či neonatálnym následkom. Zavedenie terapie metadónom zlepšilo...

Vykonávanie hradených testov na užívanie drog zvyšuje čas zotrvania v liečbe
Vo francúzskej retrospektívnej štúdii u 1 507 osôb so substitučnou liečbou z dôvodu závislosti od opioidov bolo vykonanie hradeného testu na užívanie drog spojené s dlhším zotrvaním v liečbe.Kohorta...

Prínos substitučnej liečby je významný aj pri súčasnom zneužívaní nelegálnych opioidov
Nórska retrospektívna štúdia ukázala, že substitučná liečba (SL) závislosti od opioidov má svoj prínos aj u osôb, ktoré si naďalej injekčne aplikujú nelegálne drogy. Bolo preukázané nižšie riziko...

Substitučná liečba s buprenorfínom môže zabrániť získanému syndrómu dlhého intervalu QT pozorovanému pri metadóne
Do nemocnice bol prijatý 52-ročný muž s anamnézou abúzu intravenózne aplikovaných drog so synkopou vyvolanou torsades de pointes. Dva dni pred hospitalizáciou užil metadón. Elektrokardiografické v...

Substitučná liečba znižuje kriminalitu osôb závislých od opioidov
Podľa fínskej retrospektívnej štúdie zahŕňajúcej 169 osôb závislých od opioidov znižuje substitučná liečba kriminálnu činnosť (počet odsúdení celkovo, počet odsúdení za zneužívanie drog a počet od...

Falošne pozitívne výsledky testovania moču na buprenorfín pri liečbe amisulpridom
Vo Veľkej Británii boli zistené dva prípady falošne pozitívneho výsledku vyšetrenia moču na prítomnosť buprenorfínu pomocou enzýmovej imunoanalýzy CEDIA (cloned enzyme donor immunoassay). Príčinou...

Vyšetrenie mekónia novorodencov matiek so závislosťou od opioidov odhalí prenatálnu expozíciu týmto látkam
Fínska štúdia ukázala, že neinvazívne vyšetrenie mekónia detí narodených matkám so závislosťou od opioidov odhalí zneužívanie ilegálnych aj predpisovaných látok a umožní vytypovať ohrozené deti, ...

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Alergie, astma, senná rýma