Novinky pre odborníkov

Archív noviniek


Nájdených: 92 z celkového počtu 92, zobrazené 41. – 50.

 1  2  3  4  [ 5 ]  6  7  8  9  10 

Elektronické zariadenie na výdaj buprenorfínu-naloxonu pri domácej substitučnej liečbe
Elektronické zariadenie na každodenný výdaj dávky buprenorfínu-naloxonu v substitučnej liečbe pri odvykaní závislosti od opioidov považovala väčšina pacientov aj zdravotníkov v malej fínskej štú...

Podávanie substitučnej liečby možno využiť na konzultáciu o znížení konzumácie alkoholu
Dve pätiny pacientov, ktorí užívajú substitučnú liečbu pri odvykaní závislosti od opioidov, v nadmernej miere konzumujú alkohol. Iba polovica z nich to však vníma ako rizikové správanie alebo prob...

Prediktory úspešnosti liečby závislosti od preskribovaných opiátov buprenorfínom/naloxonom
Hlavná pozornosť výskumu v oblasti liečby závislosti od opiátov je zameraná predovšetkým na aspekty terapie závislosti od heroínu. V posledných rokoch však dochádza k podstatnému ná...

Klinická prax substitučnej liečby buprenorfínom u osôb závislých od opioidov potvrdzuje výsledky štúdií
Pri podávaní buprenorfínu ako substitučnej liečby u osôb závislých od opioidov v reálnych podmienkach bol zistený podobný podiel osôb, ktoré dodržujú substitučnú liečbu po 6 a 12 mesiacoch, ako v ...

Substitučná liečba buprenorfínom-naloxonom je účinná a bezpečná aj v reálnej praxi
Neintervenčná dvanásťmesačná štúdia potvrdila účinnosť a bezpečnosť substitučnej liečby buprenorfínom-naloxonom u pacientov závislých od opioidov v podmienkach reálnej praxe. U liečených drogovo...

Substitučná liečba pri odvykaní závislosti od opioidov zvyšuje úspech terapie chronickej hepatitídy C
Substitučná liečba by mohla byť vhodným rámcom pre liečbu chronickej hepatitídy C (CHC) u pacientov závislých od injekčného podávania opioidov. Retrospektívna švajčiarska štúdia ukázala vysoký podiel...

Buprenorfín v tehotenstve
Vzhľadom na narastajúcu prevalenciu užívania opioidov tehotnými ženami a z toho prameniacich zdravotných rizík tak pre samotné budúce matky, ako aj pre vyvíjajúci sa organizmus dieťaťa j...

Ambulantná substitučná liečba Suboxonom bráni vyčleneniu osôb kedysi závislých od opiátov z normálnej spoločnosti
Psychiatri z Bosny a Hercegoviny oceňujú prínos substitučnej liečby buprenorfínom a naloxonom (Suboxon) u mladých osôb závislých od opiátov. Dlhodobá ambulantná liečba Suboxonom umožňuje účinnú de...

Substitučná liečba buprenorfínom a metadónom nepredlžuje upravený interval QT
Nórska štúdia s 80 pacientmi v programe liečby závislosti od opiátov ukázala, že buprenorfín v bežne podávaných dávkach a metadón v dávkach do 100 mg/deň nevedú k významnému predĺženiu upraveného ...

Substitučná liečba znižuje riziko prenosu infekcie HIV u injekčných narkomanov
Udržiavacia substitučná liečba závislosti od opiátov znižuje riziko prenosu HIV u osôb, ktoré užívajú injekčné drogy, a to o viac než polovicu. Ide o výsledky britskej metaanalýzy 9 publikovaných ...

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Odporúčame:  Rakovina a její léčba