Samodiagnostika

Myslíte si, že vaše užívanie (drogy) bolo mimo vašej kontroly/ nezvládali ste to?
Nikdy / takmer nikdy
Niekedy
Často
Vždy / takmer vždy 

Cítili ste úzkosť alebo si robili starosti pri predstave, že vám bude chýbať dávka?
Nikdy / takmer nikdy
Niekedy
Často
Vždy / takmer vždy

Trápilo vás, že beriete (drogu)?
Nikdy / takmer nikdy
Niekedy
Často
Vždy / takmer vždy

Priali ste si, aby ste s tým mohli skončiť?
Nikdy / takmer nikdy
Niekedy
Často
Vždy / takmer vždy

Aké ťažké sa vám zdalo prestať užívať (drogu) alebo sa bez nej zaobísť?
Vôbec nie ťažké
Dosť ťažké
Veľmi ťažké 
Nemožné