Národní registr - NRULISL

Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek

Zdravotnické zařízení poskytující substituční léčbu má možnost si díky údajům v NRULISL před zahájením léčby ověřit, že pacientovi není poskytována substituční terapie v jiném zdravotnickém zařízení.  Tím  zabrání opakované preskripci a úniku substituční látky na nelegální trh. Dále umožní  zpracovávat statistické údaje o pacientech a zdravotnických zařízeních poskytující substituční léčbu.

Změnu v substituční léčbě přinesla novela zákona č. 379/2005 Sb., která nabyla účinnost dnem 1. ledna 2006.

Podle § 20 odst. 2 písm. j) tohoto zákona jsou zdravotnická zařízení ambulantní péče a zdravotnická zařízení podávající nebo předepisující látky nahrazující původní návykovou látku, tedy zařízeni a lékaři poskytující substituční léčbu, povinna hlásit pacienty podstupující tuto léčbu do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substituční látek. Tím by se mělo zabránit vícenásobné preskripci, což je zároveň primárním účelem tohoto registru. Tato povinnost je stanovena bez ohledu na odbornou specializaci lékaře.

Na stiahnutie

Odborné usmernenie o štandardoch pre diagnostiku a liečbu v odbore drogové závislosti

Predmetom odborného usmernenia je návrh štandardov diagnostiky, liečby a preventívnych činností u závislých pacientov.
viac

Koncepcia odboru "Drogové závislosti"

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva túto koncepciu odboru "drogové závislosti".
viac

všechny dokumenty

Klinické studie

Drogovo závislí sú viac ohrození Hepatitídou C. Dokážeme im pomôcť.
www.virova-hepatitida.cz

 
 
 
Medicínska databáza U Lekára
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty