Pôsobenie na psychiku

Tlmiace látky

Opiáty a niektoré lieky sa v medicíne používajú na tlmenie silnej bolesti, navodenie spánku alebo upokojenie pri úzkostných stavoch.

Spôsobujú uvoľnenie, upokojenie, spomalenie reakcií, pasivitu, ospalosť až spánok. Pomerne rýchlo na ne vzniká ťažká fyzická závislosť. Pokiaľ nie je droga podaná, rozvíja sa abstinenčný syndróm, pre ktorý sú typické bolesti svalov a kĺbov, potenie, svrbenie kože, zápcha, útlm dychu, zníženie srdcovej činnosti i telesnej teploty.

Zástupca: heroín, morfín; alkohol, lieky – anxiolytiká, hypnotiká

Povzbudzujúce látky

Stimulačné látky povzbudzujú centrálnu nervovú sústavu a umožňujú maximálne využitie energetických zásob tela.

Mizne únava, potreba ísť spať, zvyšuje sa životné tempo. Človek s nimi dosahuje lepší duševný i fyzický výkon, zvyšuje sa aktivita, dostavuje sa pocit fyzickej i duševnej sily až eufórie. Pri predávkovaní hrozí hyperaktivita spojená s chaotickým uvažovaním a konaním. Od stimulačných drog vzniká výrazná psychická závislosť. Pri dlhodobom užívaní sa objavujú halucinácie a bludy, poruchy správania a osobnosti, ktoré môžu vyústiť do toxickej psychózy.

Zástupca: kokaín, pervitín; kofeín, nikotín

Halucinogénne látky

Halucinogény výrazne menia kvalitu vedomia, psychiku, intenzitu a hĺbku prežívania. Ovplyvňujú zmyslové vnímanie, prežívanie okolitej reality i seba samého.

Po ich požití sa objavujú sluchové a zrakové halucinácie, zvýšená intenzita vnímania farieb a priestoru. Niekedy sa objavujú farebné kaleidoskopické obrazce. Tieto stavy sú sprevádzané eufóriou, alebo naopak depresiou. Pre konopné drogy je typická zmena vo vnímaní času, ktorý akoby sa vliekol. Dobrá nálada a pocit oslobodenia od zábran môže prejsť do nezadržateľného smiechu. Užívateľ má sklon k meditáciám a hĺbaniu vo svojich myšlienkach. Následne prednáša hlbokomyseľné prejavy. Konopné látky môžu ovplyvniť aj rozhodnutie vyskúšať si pôsobenie tvrdšej drogy.

Hlavné nebezpečenstvo halucinogénov spočíva v nepredvídateľnosti ich pôsobenia. Niektoré zážitky môžu byť také intenzívne a vierohodné, že im užívateľ úplne podľahne bez ohľadu na reálne nebezpečenstvo zranenia alebo smrti.

Zástupca: LSD, lysohlávky, konopné drogy