Archív noviniek - old

Toxická psychóza: v zajatí stihomamu

Užívanie drog so sebou prináša mnoho zdravotných rizík, tie duševné nevynímajúc. Toxická psychóza, slangovo „stíha“, je označenie dobre známe nielen medzi odborníkmi, ale aj vnútri samotnej drogovej komunity. Ako sa toto ochorenie prejavuje?

„Stíhy“ nesprevádza len užívanie pervitínu

Toxická psychóza predstavuje duševnú chorobu vyvolanú drogami. Najčastejšie sa o nej hovorí v súvislosti s:

  • pervitínom,
  • kokaínom,
  • halucinogénmi,
  • konope.

Pravdou však je, že tento nepríjemný psychický stav môže byť vyvolaný aj takou bežnou a dostupnou drogou, akou je alkohol. Príznaky, ktoré toxickú psychózu sprevádzajú, sa objavujú počas užívania drogy alebo do dvoch týždňov po jeho skončení. Aj trvanie psychotických fenoménov je presne obmedzené, a to na minimálne 48 hodín a maximálne 6 mesiacov. Pre diagnózu toxickej psychózy je dôležité, že pozorované symptómy nemožno prisudzovať samotnej intoxikácii omamnou látkou alebo odvykaciemu stavu.

Nepriateľ, ktorý neexistuje

Príznaky, ktorými sa psychóza prejavuje, sú obvykle veľmi nepríjemné a v niektorých prípadoch nútia chorého konať tak, že sa stáva nebezpečným pre seba alebo pre svoje okolie. V rámci bludného spracovania reality môže dotyčný napríklad vyskočiť z okna pred domnelým nepriateľom či zaútočiť na svojich blízkych, ktorých považuje za agentov tajných služieb v preoblečení. Medzi symptómy sprevádzajúce toxickú psychózu patria najčastejšie:

  • sluchové halucinácie,
  • pocity prenasledovania,
  • vzťahovačnosť,
  • podivné správanie, nepokoj alebo strnulosť,
  • abnormálne emócie.

Priebeh toxickej psychózy môže byť vo všeličom podobný paranoidnej schizofrénii. Na rozdiel od nej však psychóza vyvolaná drogami obvykle veľmi rýchlo priaznivo reaguje na nasadenie psychiatrickej liečby. Rozlíšiť tieto dve ochorenia je rozhodujúce pre ďalší postup vrátane dĺžky užívania liekov a spôsobu potrebnej psychoterapie. Toxická psychóza by mala byť vždy riešená v spolupráci s lekárom psychiatrom, a to vzhľadom na závažné následky, ku ktorým môže, ak zostane neliečená, viesť.

(veri)

Zdroj: www.dualdiagnosis.org