Archív noviniek - old

Režimové opatrenia: nutnosť pri riešení závislosti

Spoločne na ceste k uzdraveniu

Na začiatku riešenia závislosti je vždy potreba stanoviť plán. Ten spolu s priebehom liečby určí lekár, ale ani pacient nezaujíma v tomto procese pasívnu rolu. Naopak, poskytuje lekárovi dôležité informácie o vzniku a priebehu závislosti, rodinnom zázemí, vzťahoch aj svojom zdravotnom stave. Odborník potom na základe celkového posúdenia fyzického i psychického stavu navrhne pacientovi najvhodnejší spôsob terapie. Liečebný plán by mal zahŕňať:

  • stanovenie cieľov,
  • určenie typu a dĺžky liečebného programu (ambulantná alebo pobytová terapia),
  • plánovanie pravidelných návštev,
  • stanovenie medikácie v rámci substitučnej liečby,
  • súhlas pacienta s terapiou.

Rešpekt k pravidlám 

Režimové opatrenia sa osvedčili ako veľmi účinný nástroj liečby. Zásadnou podmienkou je však spolupráca klienta, a to tak pri ambulantnej, ako aj pri pobytovej terapii. Režimové opatrenia pomáhajú pacienta stabilizovať a prekonať náročný čas abstinencie. Patria medzi ne napríklad pravidelný spánok, štruktúrovaný denný program alebo obmedzenia alkoholu. Pri pobytovej liečbe je pacient pod lekárskym dohľadom v priestore liečebného zariadenia. Musí byť poučený o priebehu terapie, pochopiť význam režimových opatrení a nastavené pravidlá rešpektovať. Ide najmä o:

  • nastolenie jasného poriadku, 
  • dodržiavanie denného režimu (pravidelný čas vstávania a jedla, vyčlenený čas na odpočinok),
  • účasť na aktivitách (hry, vzdelávacie kurzy a pod.),
  • dochádzanie na psychoterapie alebo individuálne pohovory s terapeutmi,
  • účasť na skupinových terapeutických sedeniach.

V prípade ambulantnej liečby sú režimové opatrenia podobného rázu, len sa pacient každý večer vracia domov. Ak sa po skončení terapie dokáže začleniť do bežného života a zvládať denné povinnosti, bol efekt režimových opatrení dostatočný. 

(svat)