Archív noviniek - old

Prestávate s drogami? Päť krokov, ktoré proces uľahčia

1. Nie je absťák ako absťák

Pokiaľ ste spolu s heroínom užívali lieky na báze benzodiazepínov, mal by vás odvykacím stavom previesť skúsený lekár. Náhle vysadenie vyšších dávok týchto liekov totiž kopíruje abstinenčný syndróm typický pre vysadenie alkoholu. Výnimkou nie je ani epileptický záchvat či rozvoj delíria s halucináciami. Komplikácie, ktoré môžu abstinenčné príznaky sprevádzať, môžu byť život ohrozujúce.

2. Na niektorých „priateľov“ zabudnite

Prerušte styk s osobami, ktoré užívajú či distribuujú drogy. Napriek tomu, že ste sa s takými ľuďmi stýkali veľmi často, v období odvykania od drog a následnej abstinencie bude akýkoľvek kontakt s nimi predstavovať veľké riziko opätovného siahnutia po návykovej látke. Toto nebezpečenstvo bude najvyššie v prvých mesiacoch abstinencie, pretrvávať však bude po celý váš život. Častejší styk s ľuďmi, ktorí drogy neužívajú a môžu vás vo vašom úsilí podporiť, je, naopak, veľmi žiaduci. Nájdete ich medzi odborníkmi i dávnymi známymi.

3. Pozor na alkohol!

Nepite a nezdržiavajte sa s jedincami, ktorí tak robia. Alkoholové opojenie môže byť príčinou porušenia abstinencie a siahnutia po droge, od ktorej sa snažíte odvyknúť. V niektorých prípadoch totiž dochádza k náhrade jednej závislosti za inú, napríklad práve od alkoholu. Toto riziko je vyššie u jedincov berúcich heroín oproti užívateľom pervitínu, pretože alkohol má v určitých dávkach podobne ako heroín tlmivé účinky.

4. Chráňte svoje psychické zdravie

Pokiaľ sa po úspešnom vysadení drogy a zvládnutí abstinenčných príznakov objavia akékoľvek psychické ťažkosti, najmä úzkosti či depresie, je nutné navštíviť psychiatra. Nalomená psychika môže byť jednou z hlavných príčin opätovného užitia drogy.

5. Nechajte sa vyšetriť

Napriek tomu, že už abstinujete, drogová minulosť sa na vašom zdraví mohla významne podpísať. Nezabudnite preto absolvovať patričné vyšetrenia, zamerané predovšetkým na infekčné choroby, ktoré sú s užívaním drog často spojené.

 

Zdroj: www.drogovaporadna.cz