Archív noviniek - old

Návykové látky ovplyvňujú priebeh chronickej hepatitídy C

Priebeh ochorenia chronickou hepatitídou typu C je veľmi individuálny. U niekoho prebehne ako akútne ochorenie, u väčšiny ľudí sa však vyskytuje ako chronická choroba. Výnimkou nie sú prípady, keď na prebiehajúci zápal upozornia až komplikácie, ako je cirhóza pečene alebo karcinóm pečene.

Pritom čas, za ktorý k vzniku cirhózy dôjde, sa značne líši prípad od prípadu. Vedci sa preto zameriavajú na rôzne okolnosti, ktoré by túto rôznorodosť mohli vysvetliť. Priebeh infekcie vírusovou hepatitídou C môže byť totiž odlišný aj podľa typu užívanej návykovej látky.

1. Alkohol

Už predchádzajúce výskumy preukázali, že pitie väčšieho množstva alkoholu u osôb s infekciou vírusom hepatitídy C spôsobuje významne vyššie riziko rýchleho rozvoja cirhózy pečene. V nových štúdiách sa ukazuje, že nepriaznivý vplyv na pečeň má, bohužiaľ, aj striedme príležitostné požívanie alkoholu.

2. Tabakové výrobky

Lekárske záznamy o ľuďoch nakazených chronickou hepatitídou C vypovedajú o tom, že aj u osôb fajčiacich cigarety dochádza rýchlejšie k vzniku cirhózy pečene. Vedci ešte neodhalili presne mechanizmus, akým k tomu dochádza, ale štatistika hovorí jasne.

3. Marihuana

V poslednom čase stúpa počet ľudí, ktorí pravidelne fajčia marihuanu. To poškodzuje pečeň samo osebe. Kombinácia fajčenia marihuany s postihnutím pečene pri hepatitíde C riziko ešte niekoľkokrát zvyšuje.

Aj látky bežne dostupné teda predstavujú pre človeka nakazeného žltačkovým vírusom ozajstné riziko. Každý pacient by preto mal byť o tomto svojom ochorení podrobne informovaný. Len tak sa potom môže cielene vyhýbať látkam, ktoré jeho už podlomené zdravie môžu ďalej poškodiť.

(hul)

Zdroj: Mallat A., Hezode C., Lotersztajn S. Environmental factors as disease accelerators during chronic hepatitis C. J Hepatol 2008;48:657–665.