Archív noviniek - old

Aj deti môžu byť závislé od liekov. Pozor na domáce lekárničky!

Drogy sú v súčasnosti, bohužiaľ, ľahko dostupné. Okrem alkoholu a cigariet môžu tínedžeri siahnuť aj po niektorých liekoch.

Drogy z domácej lekárne

V Českej republike sa rizikové liečivá, napríklad opiáty, nepredpisujú deťom tak často ako napríklad v USA. Napriek tomu sa v mnohých domácnostiach zneužiteľné lieky nájdu – babička ich dostala na nádorovú bolesť, otec na zablokovaný chrbát, matka na nespavosť. Problémy odzneli a balenie so zvyškom liekov zostalo ležať zabudnuté v skrinke. Ide o medikamenty predpísané lekárom, nemôžu byť teda aj škodlivé, že?

V skutočnosti vzniká fyzická závislosť napríklad na morfíne už po 3 týždňoch. Keď sa potom balenie minie a objavia sa abstinenčné príznaky, môže byť v tej chvíli ľahšie dostupný napríklad heroín. Jeho užívanie však prináša ďalšie riziká a kolotoč problémov sa roztáča.

Medzi nebezpečné prípravky patria:

 1. Lieky proti bolesti: fentanyl, buprenorfín, oxykodón, morfín, hydromorfón, tramadol, dihydrokodeín.
 2. Lieky proti úzkosti a na upokojenie: alprazolam, klonazepam.
 3. Lieky na spanie: bromazepam, midazolam, oxazepam, diazepam, zolpidem.

Puberta – rizikové obdobie

Rozpoznať zneužívanie liekov u dospievajúcich vyžaduje výborné pozorovacie schopnosti. Puberta prináša konfliktné situácie, takže výkyvy nálad alebo vyžadovanie súkromia asi žiadneho rodiča neudivia. Takisto podráždené reakcie na otázky, odmietanie komunikácie, strata zábran alebo, naopak, stiahnutie sa do vlastného sveta môžu byť prejavom tak hormonálnych zmien, ako aj problému s drogami. Medzi ďalšie varovné signály patria:

 • zmeny kamarátov a záujmov,
 • porušovanie večierky, časté večerné vychádzky,
 • zmätenosť, nízka schopnosť sústredenia,
 • zlá koordinácia pohybov,
 • vyhýbanie sa očnému kontaktu s rodičmi,
 • zmeny spánku,
 • snaha vyhovoriť sa z rodinných aktivít,
 • absencia na dohodnutých stretnutiach.

Strážte svoje lieky

Dbajte na to, aby vaše liečivá neboli ľahko dostupnou drogou. Majte prehľad o tom, koľko čoho doma máte, a nevyužité tablety, náplasti a spreje vráťte na likvidáciu do lekárne. Zabezpečte balenie prípravkov, ktoré momentálne neužívate, lepiacou páskou. A predovšetkým sa maximálne snažte o otvorenú komunikáciu s deťmi.

(mir)

Zdroje:

www.teentreatmentcenter.com

www.mass.gov