Centrá pomoci


Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice

Adresa: Skladná 2 , Košice

E-mail: cpldz.kosice@gmail.com

Telefón: 055 6222848

lekar:

prehľad centier